ABO-Group Environment

ABO

ABO-Group Environment (ABO) is een bedrijf dat opgericht werd in 1995 in België. Aanvankelijk was het bedrijf voornamelijk actief in bodemstudies rond asbest en de daar uitvloeiende saneringswerken.

Asbest is een verzamelnaam voor silicaten die sterk vervuilend en kankerverwekkend zijn. Asbest werd vroeger vaak gebruikt in bouwmaterialen vanwege zijn brandwerende eigenschappen. Achteraf is pas gebleken dat de stof zeer vervuilend is.

Pas op het einde van 1993 kwam de vervuilende stof echt op de radar van de overheid en werd er aan alle bedrijven opgedragen om een inventaris te maken van alle asbesthoudende producten die zich in de bedrijven bevonden. Sinds 2001 mogen asbesthoudende producten niet meer gebruikt worden in België.

ABO zag in dat de nodige expertise rond asbest ontbrak in België en heeft hier slim op ingespeeld. Doorheen de tijd heeft ABO deze expertise ook uitgebreid naar andere gebieden zoals geotechniek, boringen, PFOS- en PFAS-vervuiling en meer algemene milieu- en wateronderzoeken.

  • Beurs: Brussel
  • Ticker: ABO
  • ISIN: BE0974278104