Athens Water Supply and Sewerage Company

EYDAP

Athens Water supply and Sewerage Company, of EYDAP S.A., is als grootste watervoorzieningsbedrijf cruciaal voor de beschaving in Griekenland. Het overheid gestuurde bedrijf bezit een pijpleidings- en rioleringsnetwerk van maar liefst 23.500 km of 2 keer de diameter van de Aarde.