Veeva Systems

VEEV

Veeva is een cloud computing, software-as-a-service speler in de farmaceutische sector. Het bedrijf werd opgericht in 2007 door Peter Gassner (de huidige CEO) en Matt Wallach. Gassner werkte voordien als software ingenieur in cloud computing terwijl Wallach uit de farmasector kwam. De ideale match om een software-dienstverlener op te richten gericht op farma met specifieke focus op de salesomgeving enerzijds en R&D en clinical trials omgeving anderzijds.

Over de voorbije 15 jaar groeide het bedrijf heel snel en heeft een positie bereikt waar het onaantastbaar is geworden voor competitie. Dit betekent dat het op termijn het grootste deel van haar Total Addressable Market kan innemen.

Momenteel heeft Veeva reeds 19 van de top 20 big farmabedrijven in portefeuille. Daar het bedrijf nog volop bezig is de oplossingen die het biedt aan klanten uit te diepen, betekent dat nog veel ruimte voor groei. Bestaande klanten kunnen nauwelijks nog weg terwijl nieuwe klanten blijven toestromen.

  • Ticker: VEEV
  • Beurs: NYSE
  • ISIN-code: US9224751084