Beurs
Beurs

Aandelen die profiteren van de Phase One Deal

Ronald 4 februari 2020

De kogel is door de kerk. De Verenigde Staten en China hebben hun eerste deel van de nieuwe handelsovereenkomst getekend. Hoewel er al een groot deel van deze overeenkomst in de beurs verrekend zit, geldt dat niet voor de scheepvaartsector.

Scheepvaart is een van de sectoren die het meest gaat profiteren van deze handelsovereenkomst.

Maar beleggers lijken dit maar niet te begrijpen.

China en VS zorgen voor méér scheepvaart

Het handelsakkoord zelf kan u hier nalezen indien u dat wenst:

Phase One Handelsakkoord

Maar wat ons vooral is opgevallen, is hoofdstuk 6:

Expanding Trade

Tussen 1 januari 2020 en 31 december 2021 zal China voor niet minder dan 200 miljard dollar EXTRA goederen invoeren uit de VS ten opzichte van 2017.

Het jaar dat als basis dient voor deze onderhandelingen.

Hoe die 200 miljard dollar EXTRA wordt opgebouwd, ziet u in de volgende tabel.

  • Fabrieksgoederen
  • Landbouwproducten
  • Grondstoffen
  • Diensten

162 van de 200 miljard dollar EXTRA heeft scheepvaart nodig.

In 2017 exporteerde de Verenigde Staten 127 miljard dollar goederen naar China.

Indien bovenstaande quota gehanteerd worden, betekent dit in 2020 een stijging van +60% ten opzichte van 2017.

Volgend jaar, 2021, komt dat neer op een stijging van +97% ten opzichte van 2017.

Belangrijk.

Bijna alle bijkomende export zal geëxporteerd worden via schepen.

Dit is een mega boost voor shipping van:

  • Dry Bulk: granen, katoen, grondstoffen
  • Containers: industriële goederen
  • Energie: LPG, LNG, Olie, …

Explosieve vraag naar schepen

Naast de extra vraag, is er nog een belangrijk aspect dat in het voordeel van de scheepvaart spreekt: de afstand.

De vaarroute van de Verenigde Staten naar China is een van de langste ter wereld. Bijna dubbel zo lang als de gemiddelde vaarroute.

Er zijn dus dubbel zoveel schepen nodig om hetzelfde aantal goederen te vervoeren dan bij een gemiddelde vaarroute.

Maar er wordt niet hetzelfde aantal goederen vervoerd, maar bijna dubbel zoveel.

Een +97% stijging in het aantal goederen en een dubbel zo lange vaarroute, betekent dat de vraag naar schepen zal stijgen met een factor x3.

Dit is dus enorm positief voor de scheepvaartsector.