Beleggen
Beleggen

Aandelen kopen of beleggen? Wat doe jij?

Ronald 30 oktober 2023

De aandelenmarkt is doorheen de geschiedenis de beste manier om een mooi en groot vermogen op te bouwen. Dat is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven. Maar veel mensen maken steeds opnieuw een cruciale fout waardoor ze niet rijker, maar juist armer worden.

Dat zijn de beleggers die … aandelen kopen.

Aandelen kopen is niet hetzelfde als beleggen.

Wie aandelen koopt, kijkt naar individuele bedrijven en besluit daaruit dat ze koopwaardig zijn.

Beleggen is een portefeuille opbouwen voor de lange(re) termijn met een goede diversificatie en risicobeheer.

En vooral … een stevige basis.

 

Beleggers die te veel focussen op het kopen van individuele aandelen zien in een stierenmarkt hun vermogen sterk stijgen.

Maar in een berenmarkt verdwijnt dat vermogen als sneeuw voor de zon.

En in een zijwaartse markt, zoals nu, raken deze beleggers zo gefrustreerd dat ze de handdoek in de ring gooien.

Vaak op slechts mogelijk moment.

Beleggers die een portefeuille opbouwen, zien berenmarkten juist als opportuniteiten.

Zijwaartse markten geven kansen om de portefeuille bij te schaven.

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.