Beurs
Beurs

Al bijna twee jaar in de min, komt het nog goed?

Joeri 29 november 2023

De S&P 500 maakte voor het laatst op drie januari 2022 een nieuw hoogtepunt. De beurs doet de afgelopen twee jaar verwoede pogingen om dit oude record te verbreken, maar tot nu toe bewegen we vooral zijwaarts. 

Veel beleggers worden er moedeloos van. We bevinden ons maar net onder het record, en toch zijn we de afgelopen twee jaar niets opgeschoten. We naderen inmiddels de 500 dagen zonder nieuw hoogtepunt. Het goede nieuws: dat is niet uitzonderlijk. Het slechte nieuws: een reeks aan dagen zonder nieuw hoogtepunt zegt niet dat we dichterbij zijn.

Sinds 1950 heeft de S&P 500 vier reeksen van meer dan 500 dagen zonder nieuw hoogtepunt genoteerd. Opvallend genoeg waren dit eigenlijk twee opeenvolgende periodes. Namelijk:

  • 819 dagen van 1968 tot in 1972, gevolgd door
  • 1.897 (!) dagen van 1973 tot in 1980
  • 1.802 dagen van 2000 tot in 2007, gevolgd door
  • 1.375 dagen van 2007 tot in 2013

Beide keren was het patroon dan ook hetzelfde. Een forse koersdaling, gevolgd door een korte stierenmarkt. Die stierenmarkt was zo sterk dat de index een recordhoogte bereikte. Om vervolgens in korte tijd ver terug te vallen. 

De hele cyclus besloeg in beide periodes ongeveer 13 jaar. Een periode van 13 jaar waarin indexbeleggers niet of nauwelijks rendement boekten.

Toch is er ook goed nieuws. Kijken we namelijk naar deze hele periode, van 1968 tot en met 2013, dan noteerde de index een rendement van bijna 10% per jaar. Ondanks de lange periode zonder rendement. 

Dat is dan ook wat beleggers zo op het spits drijft. Rendementen zijn niet eerlijk verdeeld. Jaren van negatieve rendementen kunnen in korte tijd compleet gecompenseerd worden door een sterke stierenmarkt. 

Om antwoord te geven op de vraag van dit blog: ja, het komt zeker goed. We weten alleen niet wanneer. Het belangrijkste is om te blijven beleggen, en je aan je eigen plan te houden. 

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.