Economie
Economie

De (Amerikaanse) inflatie blijkt hardnekkiger dan gedacht

Joeri 21 februari 2024

De rentestand, en de beweging van de marktrente, hebben een grote invloed op aandelenkoersen. Zeer kort samengevat is een rentedaling en/of een lage rente goed voor groeiaandelen, en het tegenovergestelde is beter voor waardeaandelen. Een van de belangrijkste factoren voor de rente is de inflatie, en die blijkt hardnekkig. 

Onlangs werden de Amerikaanse inflatiecijfers over januari gepresenteerd. De Consumenten Prijs Index steeg in januari met 0,3% vergeleken met de voorgaande maand. Dat is, zorgwekkend genoeg, een hogere inflatie dan de 0,2% die we zagen in december. 

Vergeleken met januari vorig jaar kwam de inflatie uit op 3,1%. Dat is nog steeds boven de doelstelling van 2,0%, maar wel een verbetering ten opzichte van de 3,4% die we in december zagen. 

Grote oorzaken van deze hardnekkige inflatie zijn de woonlasten en voeding. De energiekosten helpen recent juist met het overwinnen van de inflatie, vooral door de gedaalde benzineprijs. 

Voor rentebeslissingen van de Federal Reserve is vooral de kerninflatie van belang. Dit inflatiecijfer houdt geen rekening met de volatiele voedings- en energieprijzen. Hiermee is het een betere graadmeter voor de trend van prijsstijgingen.

Helaas, ook hier geen goed nieuws. Deze inflatie kwam in januari uit op 0,4% vergeleken met december. Vergeleken met vorig jaar is de situatie zelfs nog zorgwekkender. De kerninflatie steeg naar 3,9%, ver boven het gewenste niveau. 

Higher for longer

Snelle en/of meerdere renteverlagingen lijken hiermee voorlopig uitgesloten. De markt ging eerder nog uit van zes renteverlagingen in 2024, waarvan de eerste in maart. Hierop liepen beleggers vooruit door vooral groeiaandelen te kopen, wat de koersen ver heeft opgedreven.

We verwachten daarom dat de FED doet wat ze al maanden roept: ‘Higher for longer’. Hogere rentes, voor een langere periode. Maar dat is voor beleggers helemaal niet negatief, zeker niet voor beleggers in de klassieke value-sectoren. Bedrijven in die sectoren genereren over het algemeen hoge kasstromen, en kunnen een hogere rentelast prima dragen. 

Aan de andere kant zijn het de bedrijven die afhankelijk zijn van ongelimiteerd en vrijwel gratis extern kapitaal die in de problemen raken. Gelukkig zijn dat de bedrijven waar we bij Value Jagers sowieso niet zo’n interesse in hebben.

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.