Educatie
Educatie

Belasting in Box 3 omhoog, beleggen nog steeds de beste optie

Joeri 31 januari 2024

De Nederlandse overheid blijft flink in de weer met de belasting op vermogen. Ieder jaar worden de regels aangepast. In de praktijk gaat de belasting voor beleggers ieder jaar omhoog. Toch blijft beleggen veruit de beste manier van vermogensopbouw. Aangezien er veel vooroordelen heersen over de hoogte van deze belasting geven we een paar rekenvoorbeelden.

Per 1 januari 2024 zijn de fictieve rendementspercentages opnieuw aangepast. De Belastingdienst kijkt naar drie verschillende categorieën, en bepaalt op basis daarvan wat een realistisch rendement is. De categorieën zijn:

  • Banktegoeden (bijvoorbeeld geld op betaal- en spaarrekeningen. Het cash-gedeelte op een beleggingsrekening valt hier in principe ook onder): 1,03%
  • Beleggingen en andere bezittingen (vrijwel al het andere. Dus aandelen, obligaties, ETF’s et cetera): 6,04%
  • Schulden (negatief saldi op bankrekeningen, financieringen anders dan voor de eerste eigen woning): 2,47%

Hierbij is alleen het percentage over ‘Beleggingen en andere bezittingen’ definitief, de andere twee worden begin 2025 bepaald. Het heffingsvrij vermogen is in 2024 € 57.000 waarbij voor fiscaal partners het dubbele geldt. Het belastingtarief in Box 3 is gestegen naar 36%. 

We geven drie rekenvoorbeelden: een startende belegger, een belegger met wat meer vermogen, en een vermogende belegger. 

Startende belegger

Deze is eenvoudig. Een belegger waarbij het totale vermogen minder bedraagt dan € 57.000 – of € 114.000 met een fiscaal partner – betaalt geen belasting in Box 3. 

Belegger met wat vermogen

Een alleenstaande belegger met totaal € 100.000 vermogen betaalt wel belasting in Box 3. Stel dat van dit vermogen € 80.000 in aandelen geïnvesteerd is, en het rest op betaal- en spaarrekeningen staat. Er zijn geen schulden. 

Hierbij geldt de volgende formule:

  • € 20.000 x 1,03% = € 206
  • € 80.000 x 6,04% = € 4.832

De Belastingdienst gaat dus uit van een inkomen uit vermogen van € 5.038. Maar er is nog sprake van een heffingsvrij vermogen. In dit voorbeeld is slechts 43% van het inkomen belast, ofwel € 2.166. Hierover betaalt de belegger 36% belasting, ofwel € 779. 

Vermogende belegger

We rekenen hierbij met dezelfde situatie en vermogensverdeling als bij het bovenstaande voorbeeld, maar deze belegger heeft een totaal vermogen van € 1.000.000. 

De belastingdienst rekent hierbij met een fictief inkomen van € 50.380. Door het heffingsvrij vermogen daalt dit naar € 47.508. Wat betekent dat deze belegger € 17.103 aan belasting betaalt in Box 3. 

Relatief lage belastingdruk

De belasting op vermogen is de afgelopen jaren toegenomen. Het is echter nog steeds een relatief lage belasting. Alleen bij vermogende beleggers stijgt dit tot boven de 1% over het totale vermogen. Dit is alsnog lager vergeleken met de belastingdruk op inkomen uit arbeid.

Maar er is nog een ander punt van belang. Het fictieve rendement op aandelen is in verhouding veel lager dan het fictieve rendement op banktegoeden. De spaarrente bij de Nederlandse grootbanken is momenteel iets boven de 1%. Over het algemeen geven banken geen rente over het saldo op betaalrekeningen. Dat betekent dat het gehele rendement belast wordt. 

Het rendement op een aandelenportefeuille is echter hoger dan het fictieve rendement. Een indexbelegger haalt een rendement rond de 8%. Een belegger die goed onderzoek doet kan een hoger rendement verwachten. Daarmee wordt dus slechts een deel van het rendement belast, wat investeren in aandelen een extra voordeel geeft. 

 

Dit is geen belastingadvies. Uw persoonlijke situatie kan verschillen. Raadpleeg uw fiscalist, boekhouder of accountant.

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.