Aandelen
Aandelen

Beleggen in studentenvastgoed

Ronald 18 november 2022

Er zullen altijd jongeren zijn die gaan studeren … en die daarvoor een ‘kot’ nodig hebben. De vraag naar studentenkamers is de laatste decennia geëxplodeerd en er is nog altijd een stevig tekort in sommige (studenten)steden. Dat maakt een investering in studentenvastgoed interessant.

Helaas is het voor de kleine belegger of de belegger zonder kennis van vastgoed moeilijk om te weten hoe je hier op de meest interessante manier kan in investeren.

Gelukkig kan dat ook via een vastgoedfonds. Onze Turnaround analisten hebben een vastgoedfonds gevonden dat gespecialiseerd is in studentenvastgoed.

Dit aandeel is vandaag zelfs aantrekkelijker gewaardeerd dan het investeren in een studentenkot zelf.

Ideaal voor vastgoedbeleggers én particuliere beleggers. Je moet niet altijd vastgoed kopen/bouwen om lucratief te investeren in (studenten)vastgoed.

De opportuniteit

De vastgoedsector is veruit één van de slechtst presterende sectoren op de beurs in 2022. Europees vastgoed raakte sinds 1 januari al meer dan 40% van zijn marktwaarde kwijt. De stijgende rente weegt hier extreem op de sector, die natuurlijk veel met schulden werkt.

Toch is een dergelijke afstraffing uitzonderlijk.

Dat betekent dat er iets teveel pessimisme in de aandelenkoersen geslopen is, terwijl vastgoed net waardevast kan zijn en in bepaalde gevallen zelfs een goede buffer is voor inflatie.

Zo kan de uitbater van studentenvastgoed van Turnarounds vandaag tegen een mooie korting op zijn fair value kan gekocht worden.

Beleggers hebben de impact van hogere rentevoeten en inflatie misrekend, zeker als we het koersverloop van dit aandeel er even bij nemen.

Men lijkt te vergeten dat het vastgoed over een robuust karakter bezit door de inkomstenstromen die de inflatie stapsgewijs volgt.

De kortetermijncontracten voor studentenkoten absorberen de stijgende inflatie namelijk veel sneller dan andere segmenten in de vastgoedmarkt.

Er wordt immers vaak ieder jaar een nieuw contract opgesteld.

Een stijgende studentenpopulatie bovenop de schaarste op de markt van de studentenkoten zullen deze ‘pricing power’ de komende jaren bevestigen.

Ontdek het studentenvastgoed van Turnarounds.

Goedkope waardering

Als een van de grootste beursgenoteerde eigenaars van studentenvastgoed in Europa is het bedrijf momenteel actief in landen als België, Nederland, Spanje, Portugal, Polen, Duitsland, Denemarken en Zweden.

Het bedrijf groeit via een mix van ontwikkeling, renovatie, aankoop van vastgoed, overnames en joint ventures en speelt in op de stijgende nood aan studentenvoorzieningen.

Bovendien hanteert dit vastgoedfonds strenge investeringscriteria:

  • ‘triple A locaties’
  • ‘gevestigde studentensteden’
  • minimumgrootte van de residentie (schaalvoordelen)
  • strenge normen inzake kwaliteit en duurzaamheid

Het lijkt er meer en meer op dat het aandeel onnodig zwaar afgestraft is, zoals u op bovenstaande grafiek kan zien, en dat een mooie koopgelegenheid zich aandient.

Het aandeel viel immers terug van meer dan 50 euro begin dit jaar tot een prijs beneden de 30 euro nu.

Het is van 2016 geleden dat we dat koersniveau aantikten.

Maar ondertussen is de winst per aandeel wel met +77% gestegen en het dividend met +44%.

Waar beleggers begin dit jaar nog een premie betaalde voor dit groeibedrijf, krijgen we vandaag dus een mooie discount.

De ‘netto actuele waarde’ van het vastgoed bedraagt immers 43,50 euro per aandeel. Bijna +50% hoger dan de beurskoers.

Dit aandeel en de beurskoers is dan ook klaar voor een turnaround … naar boven.

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.