Beurs
Beurs

Beleggingslessen die tegen de intuïtie ingaan

Joeri 15 april 2024

De belangrijkste lessen op de beurs gaan tegen uw intuïtie in. Dat is ook logisch, als het niet tegennatuurlijk zou zijn, zouden we het niet hoeven te leren. Soms zijn dit moeilijke lessen, en ook wij zijn door schade en schande wijs geworden. 

Hier zijn vijf contra-intuïtieve lessen die u een betere waardebelegger maken. 

Doe niet moeilijk over centenwerk

Het is het instinct van de waardebelegger om zo min mogelijk voor een aandeel te betalen. Als een aandeel voor € 21 handelt, zijn we geneigd om een limietorder op € 20,50 te zetten. Zo genereren we immers nog net wat meer value.

Maar bekijk het eens van de andere kant. Als een aandeel van € 21 naar € 100 gaat, maakt het dan echt uit of u het kocht voor € 20,50 of voor € 21,50? 

De grootste fout is hier het niet kopen van een kansrijk aandeel, niet het feit dat u misschien een paar cent te veel betaalde.

Kijk naar winnaars

Wanneer u de meest succesvolle waardebeleggers – zoals Buffett en Graham – bestudeert, dan ziet u dat ze vooral goedkope bedrijven kopen. Dit zijn vaak aandelen van bedrijven die hard zijn afgestraft op de beurs.

Veel waardebeleggers speuren dan ook lijstjes af met aandelen die aan hun 52 week low, of zelfs een all time low, noteren. 

Over het algemeen blijven winnende bedrijven echter juist winnen, en verliezende bedrijven blijven verliezen. Hierdoor is het juist interessant om te kijken naar aandelen die de index al over een lange periode verslaan. De kans is groot dat ze dat blijven doen.

Het gaat om het bedrijf, niet het aandeel

Het is de intuïtie om naar de beurskoers te kijken, om te zien hoe het met de positie gaat. De media is hier absoluut schuldig aan. Voer een bedrijf in op een website met beleggingsinformatie en de actuele beurskoers staat direct het meest prominent in beeld. 

Koersuitslagen op de korte termijn zijn echter willekeurig. De koers beweegt op de waan van de dag. Deze uitslagen zijn onvoorspelbaar, en hebben vaak helemaal niets te maken met de prestaties van het onderliggende bedrijf. 

Op de lange termijn zijn koersuitslagen echter wel volledig gerelateerd aan de ontwikkelingen binnen het bedrijf. Daarom is het belangrijk om het bedrijf te volgen, en niet het aandeel.

U hoeft niet altijd gelijk te hebben

Het doel van veel beleggers is om de index te verslaan. De volgende gedachtegang is dat hiervoor meer dan de helft van de geselecteerde aandelen dus beter moet presteren dan de index. Dat is onjuist. 

Uit onderzoek blijkt dat slechts 36% van de aandelen beter presteert dan de index. Daarbij zorgt maar ongeveer 10% van de aandelen voor vrijwel het volledige rendement van de index. 

Er zijn dus slechts een handjevol echte winnaars nodig. Houd deze vervolgens lang aan om zeer hoge rendementen te realiseren. 

Toevoegen aan posities

Veel beleggers vinden het moeilijk om een aandeel bij te kopen wanneer het aan een hogere prijs noteert. Aan de andere kant kopen waardebeleggers wel bij als het aandeel in prijs is gedaald. Als u het aandeel interessant vond op € 20 dan moet u het wel heel interessant vinden op € 10, toch?

Zo werkt het echter niet. De vraag is namelijk niet wat de koers doet, de vraag is wat het bedrijf doet. Is het bedrijf nu sterker of zwakker dan toen u het oorspronkelijk kocht? Stel dat het aandeel met 10% is gestegen, maar de winst van het bedrijf is met 20% gestegen, dan is het aandeel dus goedkoper geworden.

Het tegenovergestelde is echter ook waar, en daar gaan veel beginnende beleggers de mist in.

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.