Beleggen
Beleggen

Bescherm je spaargeld tegen inflatie

Joeri 20 mei 2024

Inflatie tast de koopkracht aan. Dat betekent dat de euro’s die je vandaag spaart in de toekomst minder waard zullen zijn. Dit principe heeft de afgelopen paar jaar de media gedomineerd. Als je nog niet moe bent van het nieuws rondom inflatie, dan ben je dat waarschijnlijk wel van de steeds hogere prijzen in de supermarkt of aan de benzinepomp. 

Gelukkig is er een goede manier om je spaargeld te beschermen tegen inflatie. Dat blijft nodig, want de inflatie blijft hardnekkig hoog. Het CBS kwam eerder deze maand met de inflatiecijfers van april: de prijzen over het afgelopen jaar zijn met 2,7% gestegen. Dat is nog steeds boven de doelstelling van 2,0%. Het is echter al wel een behoorlijke verbetering vergeleken met de piek. In 2022 lag de inflatie zelfs even boven de +14%. 

Inflatie over de afgelopen jaren. Bron: CBS

De inflatie is dus een stuk afgezwakt, maar dat betekent niet dat prijzen dalen. Het betekent dat de prijzen minder hard stijgen dan eerder, maar nog steeds wordt geld in rap tempo minder waard. Het is dus belangrijk om je hiertegen te beschermen. Zeker op de lange termijn heeft de inflatie namelijk desastreuze gevolgen voor vermogensopbouw. 

Zoek een rendement boven de inflatie

Wanneer de inflatie gemiddeld 3% bedraagt, kost het slechts 10 jaar om de koopkracht met bijna een kwart te verminderen. Binnen 25 jaar is de koopkracht al gehalveerd. Wie spaart voor zijn of haar pensioen, moet hier dus rekening mee houden. 

Dit is in theorie eenvoudig: vind een manier waarop het vermogen groeit met een percentage dat hoger is dan de inflatie. In de praktijk is het lastiger. In Nederland ligt de rente die de grootbanken geven op spaargeld, onder de inflatie. Zelfs wanneer het geld op de spaarrekening staat wordt het dus minder waard. 

Andere opties zijn spaardeposito’s, waarmee de spaarder flexibiliteit inruilt voor een iets hogere rente. De beste optie zijn echter (waarde) aandelen. Het is wel belangrijk alleen geld te beleggen in aandelen, wat je voor de lange termijn kan missen. 

Waardeaandelen hebben het grote voordeel dat dit vaak aandelen van stabiele en winstgevende bedrijven zijn. Dit type bedrijf heeft vaak prijszettingskracht, waardoor ze de prijzen stabiel kunnen verhogen met de inflatie. Hierdoor groeit de winst, wat zich op de langere termijn vertaalt in een hogere beurskoers en/of dividend.

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.