Beurs
Beurs

De betere strategie dan ‘Buy & Hold’

Joeri 8 oktober 2022

Onlangs schreven we een blog over de nadelen van een ‘Buy & Hold’ strategie. De grootste en sterkste bedrijven kunnen namelijk ook falen. Simpelweg kopen en wegleggen heeft daarom een groot risico: je stapt niet uit wanneer het misgaat. 

Daarom is er een betere strategie dan ‘Buy & Hold’. Namelijk ‘Buy & Continually Verify’. Ofwel: kopen en voortdurend controleren.

Dat is echter niet eenvoudig. Daarom geven we acht concrete signalen waarmee je een mogelijke teruggang in een vroeg stadium kan herkennen.

Plotselinge vertraging in omzetgroei

Een groeiende omzet is een van de belangrijkste aanjagers van een groeiende winst. Een groeiende winst is op haar beurt weer een van de belangrijkste aanjagers van het rendement voor de aandeelhouders. 

Een vertraging in omzetgroei is dus het onderzoeken waard. Zeker wanneer dit onverwacht en/of zonder goede verklaring gebeurt. 

Management verlaagt de outlook substantieel

CEO’s geven over het algemeen conservatieve verwachtingen af. Beleggers en analisten zien namelijk graag dat de verwachtingen overtroffen worden. 

Wanneer de winst- of omzetverwachting plotseling fors verlaagt moet worden, of wanneer management de verwachtingen zelfs helemaal intrekt, is er iets aan de hand. Dit duidt er mogelijk op dat het bedrijf moeite heeft de beloftes waar te maken.

Forse stijging in marketingkosten

Dit hoeft niet per definitie nadelig te zijn, maar de directie moet deze hogere kosten wel goed kunnen verklaren. Het kan namelijk betekenen dat de vraag minder sterk is dan verwacht. 

Wanneer marketingkosten stijgen in combinatie met een vertragende omzetgroei moeten er alarmbellen afgaan. 

Een grote fusie of overname

Veel fusies en overnames pakken voor de aandeelhouders niet gunstig uit. Het is een grote en complexe operatie, die management afleidt. Daarnaast gaat het vaak gepaard met hoge kosten, en soms de uitgifte van extra aandelen. 

Tot slot kan het de positie van het bedrijf behoorlijk veranderen, waardoor je thesis misschien niet meer van toepassing is.

Plotseling vertrek van een directielid

Wanneer een van de hoofdrolspelers – zoals de CEO, COO of CFO – plotseling opstapt of moet vertrekken, ontstaan vaak problemen in het overdragen van leiderschap. Dit is namelijk al een complex principe, zelfs wanneer het ordelijk en goed gecoördineerd gebeurt. 

Bovendien kan een plotseling vertrek van een directielid aangeven dat er is mis is met het bedrijf. Hij of zij wil dan het bedrijf verlaten voordat deze problemen aan het licht komen.

Dalende brutomarges

Alle marges zijn uiteraard belangrijk, maar een dalende brutomarge kan problemen in een vroeg stadium aangeven. Uiteraard kunnen hiervoor goede redenen zijn.

Bijvoorbeeld omdat het een seizoensproduct betreft of een verandering in de productmix. Maar het kan er ook op duiden dat het bedrijf de verkoopprijzen moet verlagen om de verkoop te stimuleren. 

Dalend marktaandeel

Zelfs wanneer een bedrijf groeit, kan ze toch marktaandeel verliezen aan een concurrent. Wanneer een concurrent constant sneller groeit, en dus marktaandeel wint, is dit een slecht teken.

Blijkbaar heeft de andere partij een beter product, management en/of businessmodel. 

Verandering in vermelden datapunten

Management rapporteert datapunten die belangrijk zijn voor het meten van succes. Bijvoorbeeld groei in het aantal klanten, gemiddelde omzet per product en dergelijke. 

Wanneer ze stoppen met het vermelden van een datapunt dat tot voor kort nog belangrijks was, is hiervoor over het algemeen maar een reden: het getal beweegt in de verkeerde richting.

Conclusie

Het uitgangspunt blijft het lang aanhouden van sterke bedrijven, dat levert immers het hoogste rendement op. Maar het is belangrijk om scherp te blijven op tekenen van verval. 

Bovenstaande punten helpen hierbij. Het zijn zeker geen redenen om direct te verkopen. Het zijn enkel signalen dat extra onderzoek noodzakelijk is. 

Aandelen Porsche met een korting van -60%