Aandelen
Aandelen

Buffett’s succesvolle investering in Japan

Joeri 12 januari 2024

In de zomer van 2020 maakte Warren Buffett bekend dat hij aanzienlijke posities had ingenomen in Japanse handelshuizen. Hij kocht een belang van ongeveer 5% in ieder van de vijf grootste handelsondernemingen van het land. Hier ging een investering van zo’n $ 6,7 miljard mee gemoeid. Een paar jaar later kunnen we stellen: Buffett had weer gelijk. 

In 2023 schoot de Japanse aandelenmarkt namelijk naar het hoogste niveau in meer dan 30 jaar. Buffett profiteerde uiteraard van dit beursgeweld, hij verhoogde zelfs zijn posities aanzienlijk in de loop van het jaar. Hij breidde zijn belang in de handelshuizen uit naar gemiddeld zo’n 8,5%.

Deze handelshuizen worden ‘Sogo Shosha’ genoemd, vrij vertaald als ‘algemeen handelsbedrijf’. Dit type bedrijf speelt een cruciale rol in de Japanse economie en ze zijn actief in de handel binnen een groot aantal sectoren zoals energie, technologie en productie. Ze treden bijvoorbeeld op als financierder of tussenpersoon.

Berkshire kocht aandelen van deze bedrijven omdat ze een zeldzame kans zagen om stabiele activa met enorme kasstromen te bemachtigen. Buffett schatte de risico’s bovendien zeer laag in. Charlie Munger, de vicevoorzitter van Berkshire Hathaway, stond achter deze transactie. Hij zei hierover dat zelfs iemand die zo slim is als Warren, zo’n goed idee maar twee of drie keer per decennium heeft. 

Koersverloop van de laatste vijf jaar van de handelshuizen die Buffett kocht

Uiteraard een afwijkende constructie

Opvallend is de manier waarop Berkshire deze aankoop deed. Ze trokken namelijk extern kapitaal aan in Japan, gebruikmakend van de zeer lage marktrente. Aan de andere kant betalen deze aandelen een dividend van zo’n 5%. Ondanks de enorme cashpositie binnen Berkshire Hathaway vond Buffett dus een manier om deze investering voor zichzelf te laten betalen. 

Kort voor zijn overlijden gaf Charlie Munger nog aan dat Berkshire inmiddels ‘meer dan $ 10 miljard’ in Japan geïnvesteerd heeft. Dat bleek dus opnieuw een schot in de roos van ‘het orakel uit Omaha’.

Toch hoeven we ons niet schuldig te voelen dat we deze kans aan ons voorbij hebben laten gaan. Buffett is gespecialiseerd in het sluiten van bijzondere deals, zoals deze. Hij heeft in dit geval de uitmuntende kredietwaardigheid en reputatie van Berkshire Hathaway gebruikt om miljarden dollars te lenen tegen een extreem lage rente. 

Hiermee kan hij deals sluiten die voor gewone beleggers niet mogelijk zijn. Daarom is het ook onverstandig de transacties van Buffett blind te volgen. Er zijn vaak voorwaarden bedongen die niet uit de rapportages blijken, en die ontbreken wanneer je aandelen via de beurs koopt. 

Het blijkt hiermee opnieuw dat Buffett, ondanks zijn hoge leeftijd, nog steeds tot de superbeleggers behoort. 

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.