Educatie
Educatie

Charlie Munger laat een uitgebreide erfenis na

Joeri 10 december 2023

De vicevoorzitter van Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A, BRK.B) en rechterhand en goede vriend van Warren Buffett, is op 99-jarige leeftijd overleden. Munger heeft zijn stempel gedrukt op Berkshire, en de hele beleggingswereld. 

Zo speelde hij een grote rol bij het verfijnen van de beleggingsstrategie van Warren Buffett. Voordat Munger in beeld kwam, paste Buffett de strategie van Benjamin Graham toe. Het zogenoemde ‘cigar butt investing’. Hierbij kijkt de belegger niet naar kwaliteit, zolang het aandeel maar extreem voordelig is. De naam is te danken aan het oprapen van sigarenpeuken waar nog één gratis pufje uit te halen is. 

Munger was van mening dat het beter was om iets meer te betalen voor een bedrijf van hoge kwaliteit. Dit leidde tot de beroemde uitspraak: “Het is veel beter om een geweldig bedrijf te kopen voor een redelijke prijs, dan een redelijk bedrijf voor een geweldige prijs”.

Dankzij deze verbeterde strategie steeg de beurskoers van Berkshire Hathaway sinds 1964 met bijna 4 miljoen procent. 

Zijn bijdrage aan deze fenomenale financiële prestaties is niet de enige erfenis. Hij heeft vele geweldige uitspraken gedaan waar we ook nu nog van kunnen leren. We citeren een aantal van onze favorieten die helpen een betere waardebelegger te worden.

“Er is karakter voor nodig om met al dat geld te zitten en niets te doen. Ik ben niet in de positie gekomen waar ik nu ben door middelmatige kansen na te jagen.”

“Je hoeft niet briljant te zijn. Alleen iets wijzer dan de rest, gemiddeld, voor een hele lange periode.”

“We hebben drie mandjes voor beleggingen: ja, nee en te ingewikkeld.”

“Het grote geld zit niet in het kopen of verkopen, maar in het wachten.”

“Veel mensen met een hoog IQ zijn vreselijke beleggers omdat ze een vreselijk temperament hebben.”

“We staan er allebei op dat er bijna elke dag veel tijd beschikbaar is om gewoon te zitten en na te denken. Dat is heel ongebruikelijk in het Amerikaanse bedrijfsleven. We lezen en we denken na.”

Charles Thomas Munger, 1 januari 1924 – 28 november 2023

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.