Educatie
Educatie

De 16 gouden regels van Walter Schloss

Ronald 4 januari 2018

Misschien doet de naam van Walter Schloss bij u geen belletje rinkelen? Weet dan dat deze value investor van 1956 tot 1983 met twee partnerships een jaarlijks samengestelde return boekte van resp. 16,1% en 21,3%. Dat was gemiddeld ruim het dubbele van wat de index presteerde (8,4% per jaar)! ook in de jaren daarna verpulverde Schloss de beursindex.

Zonder meer de moeite om zijn “16 gouden regels om geld te verdienen op de beurs” hier eens op te sommen.

De superbeleggers

Elke value investor heeft ongetwijfeld al (meermaals) het artikel “The Superinvestors of Graham-and-Doddsville” gelezen.  Het is de geschreven versie van een voordracht van Warren Buffett in 1984, waarin hij een lans breekt voor value investing en met een analyse van de resultaten van een tiental valuebeleggers feilloos illustreert, dat het geen toeval kan zijn dat hun uitgesproken succes is te danken aan het toepassen van de principes van value investing.

Dit tijdloos artikel kan u hier nalezen.

Géén economische opleiding

De eerste valuebelegger die aan bod komt is Walter Schloss. De in 2012 op 95-jarige leeftijd overleden Schloss genoot géén economische opleiding. De enige opleiding die hij volgde waren de avondcursussen van Benjamin Graham en dat, samen met gezond verstand en onafhankelijk denken, waren voldoende om van Schloss een uitstekende value investor te maken.

Schloss was onbekend, had geen speciale contacten of specifieke informatie. Hij nam zijn beleggingsbeslissingen eenvoudigweg na analyse van kwartaal- en jaarverslagen. Hij beperkte zich gewoon tot het selecteren van aandelen die op de beurs aan een aanzienlijk lagere prijs konden gekocht worden dan wat een overnemer er redelijkerwijs voor zou betalen.

Warren Buffett over Walter Schloss:

“Hij maakt zich geen zorgen of het januari is, hij maakt zich geen zorgen of het maandag is, hij maakt zich geen zorgen of het een verkiezingsjaar is. Hij stelt eenvoudigweg: als een onderneming een dollar waard is en ik kan die kopen voor 40 cent, dan kan iets goed met me gebeuren.”

Schloss belegde op zijn eigen manier, zoals elke value investor dat doet, zonder uiteraard essentiële zaken zoals de ‘Margin of Safety’ uit het oog te verliezen. Zo diversifieerde hij wel, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Buffett zelf, en hield soms tot 100 verschillende aandelen aan.

Hieronder geven we vrij vertaald Schloss’ regels, vergezeld van wat eigen commentaar (waarbij we geenszins de pretentie hebben om ons op gelijke voet met Walter Schloss te plaatsen).

16 gouden regels om geld te verdienen op de beurs

1. “Prijs is de belangrijkste factor die je gebruikt in relatie tot waarde.”

Of zoals Buffett het zegt: “price is what you pay, value is what you get”. Zorg altijd dat je een idee hebt van de faire waarde van een aandeel en ga na of je dat aandeel op de beurs kan kopen voor minder dan die waarde.

2. “Probeer de waarde van de onderneming te bepalen. Onthoud dat een aandeel een deel van de onderneming vertegenwoordigt en niet louter een stukje papier.”

Ligt in het verlengde van regel 1 en behoeft geen verdere uitleg.

3. “Gebruik de boekwaarde als een startpunt om te trachten de waarde van de onderneming te bepalen. Wees er zeker van dat schulden geen 100% van het eigen vermogen bedragen.”

Hier is de invloed van Graham duidelijk. Schloss vertrekt van de balans en de boekwaarde en gaat niet onmiddellijk kijken naar winsten, competitieve voordelen en groeivooruitzichten. De ratio schulden/eigen vermogen bekijken ook wij bij elke analyse en 100% is inderdaad bij voorkeur de maximale grens. Let dus op dat het bedrijf waarvan u aandelen zou willen kopen, niet méér schulden heeft dan er eigen vermogen is.

4. “Wees geduldig. Aandelen stijgen niet onmiddellijk.”

Geduld is een eigenschap die cruciaal is en bij erg veel beleggers ontbreekt. Indien wij hier een aandeel aanbevelen, willen we zelfs graag dat het daalt en geruime tijd onder onze aankooplimiet noteert, zodat iedereen rustig de tijd heeft om het eventueel zelf te analyseren en stap voor stap aan interessante prijzen kan instappen. Ook daarna is een dosis geduld hebben, essentieel.

5. “Volg geen tips, ga niet voor een snelle winst. Laat dat laatste over aan professionelen, als ze het kunnen. Verkoop niet bij slecht nieuws.”

Wel, wij geven strikt genomen tips. Het staat u vrij om ze te volgen, maar doorgaans zijn het aandelen die wij ook zelf kopen en elke abonnee mag wat ons betreft onze analyses op de rooster leggen en vervolgens handelen volgens eigen inzichten. We zouden tips eerder als suggesties of startpunten voor een persoonlijke analyse wil aanreiken.

6. “Wees niet bang om alleen te staan, wees wel zeker van je eigen beoordeling. Je kan niet 100% zeker zijn; probeer zwakheden in je denkproces op te sporen. Koop geleidelijk bij als koersen dalen en verkoop geleidelijk wanneer ze stijgen.”

Inderdaad: denk onafhankelijk. Laat je inspireren, maar volg nooit blindelings tips (ook de onze niet). Denk er minsten eens over na, het zal u ook op niet-financieel vlak verrijken.

Probeer zwakheden in onze en uw eigen analyses op te sporen; dat doen we zelf overigens eveneens voortdurend. Het klinkt misschien gek, maar de meest waardevolle opinie van een collega-analist vinden wij dat hij onze analyses langs alle kanten in vraag probeert te stellen en zelfs onderuit tracht te halen. Enkel als wij al zijn elementen onderbouwd kunnen weerleggen, voelen we ons gesterkt in onze analyse. Aan: “goede analyse, ik ben volledig akkoord” heb je niets.

7. “Hou de moed in je overtuigingen van zodra je een beslissing hebt genomen.”

Akkoord, maar het gevaar is hier het fenomeen dat bekendstaat als ‘confirmation bias’. Je eigen beslissing nadien in vraag stellen, zeker wanneer je het aandeel ook effectief hebt aangekocht of het publiekelijk als kooptip hebt aanbevolen, is erg moeilijk. We zouden aan Schloss’ regel kunnen toevoegen: durf je eigen beslissing echter ook regelmatig in vraag te stellen.

8. “Hanteer een beleggingsfilosofie en probeer die trouw te blijven. Ik heb dat als een succesvolle benadering ervaren.”

Daar is geen spelt tussen te krijgen. Het trouw blijven aan de filosofie die u past, is te verkiezen boven het steeds veranderen van filosofie of methode. Je studeert ook niet voor dokter om je na enkele jaren praktijk om te scholen tot advocaat en vervolgens weer tot software-ontwikkelaar. Zo bouw je geen succesvolle carrière op.

9. “Wees niet te haastig om te verkopen. Als het aandeel een prijs bereikt die jij als fair aanziet, dan kan je verkopen. Maar vaak zeggen mensen, dat als een aandeel bijvoorbeeld met 50% stijgt, je moet verkopen om je winst te nemen. Probeer het bedrijf opnieuw te evalueren vóór je verkoopt en kijk waar het aandeel staat in vergelijking met z’n boekwaarde. Heb aandacht voor het niveau van de beurs. Zijn dividendrendementen laag en k/w’s hoog? Staat de beurs op een historisch hoog niveau? Zijn mensen zeer optimistisch? Enzovoort.”

Een hele boterham voor één regel. Denk inderdaad op lange termijn. Verkopen, zomaar om winst te nemen is niet de beste strategie. Verkoop bijvoorbeeld omdat het aandeel danig is overgewaardeerd en/of omdat de vooruitzichten verslechteren. Of omdat u een véél beter alternatief hebt. Het ontslag van een CEO of een grote, domme overname kunnen andere redenen zijn om eventueel te verkopen, maar kijk altijd naar de waardering.

Hou je niet bezig met voorspellingen over de beurs. Negeer die zelfs. Maar je mag uiteraard af en toe wel eens kijken naar waar de beurs staat en je de vragen stellen die Schloss naar voor schuift.

10. “Wanneer ik een aandeel koop, dan vind ik het zinvol om in de buurt van de laagste koersen van de afgelopen jaren te kopen. Een aandeel kan tot 125 stijgen en dan naar 60 dalen en dan denk jij dat het aantrekkelijk is. Drie jaar voorheen stond het aandeel echter 20 en dat toont aan dat er enige kwetsbaarheid in die redenering zit.”

Wij kopen nooit op basis van technische analyse, maar bekijken altijd wel een langetermijngrafiek om te kijken waar we staan. In het voorbeeld van Schloss kan je best eens kijken naar de waardering van drie jaar geleden en onderzoeken of er bijvoorbeeld fundamentele zaken aan de onderneming veranderd zijn.

11. “Koop liever activa tegen een korting, dan winsten te kopen. Winsten kunnen dramatisch veranderen op korte termijn. De waarde van activa verandert doorgaans trager. Je moet veel meer van een bedrijf afweten wanneer je de winsten koopt.”

Opnieuw, typisch Graham: kijk liever naar een lage koers/boekwaarde dan naar een lage koers/winst. Verder is de stelling van Schloss (uiteraard) volkomen juist. Je zal extra huiswerk moeten maken als je een groeibedrijf koopt, want er komen veel meer elementen bij kijken. Maar daar hebben we op zich niets op tegen – en het is wat Buffett heeft gedaan, door zich ook op kwaliteitsvolle bedrijven met goede groeivooruitzichten te richten.

12. “Luister naar de suggesties van mensen die je respecteert. Dat betekent nog niet dat je die suggesties zomaar moet overnemen. Onthoud dat het uw geld is en het is doorgaans moeilijker om geld te behouden dan het te verdienen. Van zodra je veel geld hebt verloren, is het moeilijk om dit terug te krijgen.”

Een aanvulling op tip 5.

Heb daarnaast bij elke aankoop zeker altijd oog voor de ‘downside’. Zorg dat je geen aandelen koopt die sterk zouden kunnen dalen, want het zijn verliezen die je moet trachten te vermijden, veeleer dan euforisch winsten na te streven. Tracht eenvoudigweg grote fouten te vermijden.

13. “Probeer je emoties je beoordeling niet te laten beïnvloeden. Angst en hebzucht zijn waarschijnlijk de meest nefaste emoties die je kan hebben in relatie tot het kopen en verkopen van aandelen.”

Buffett vertaalt deze regel als: wees angstig als anderen hebzuchtig zijn en hebzuchtig als anderen angstig zijn. Helemaal juist, maar makkelijker gezegd dan gedaan. Het is stof voor een volgend artikel op Value Jagers…

14. “Onthoud hoe samengestelde interest werkt. Bijvoorbeeld: als je 12% rendement per jaar kan genereren en je geld steeds herinvesteert, dan verdubbel je het om de zes jaar. Onthoud de regel van 72: hoeveel keer je jaarlijks rendement in 72 gaat, vertelt je hoeveel jaren je nodig hebt om je geld te verdubbelen.”

Niets aan toe te voegen.

15. “Geef de voorkeur aan aandelen boven obligaties. Obligaties beperken je winsten en inflatie zal je koopkracht verminderen.”

Niets aan toe te voegen.

16. “Wees voorzichtig met schulden. Ze kunnen zich tegen u keren.”

Absoluut; koop nooit aandelen op krediet.

Er is dus geen enkele regel waarmee wij het oneens zijn. Ook in het Value Rapport houden we ze m.a.w. zelfs allemaal in het achterhoofd.