Aandelen
Aandelen

De Europese AI-aandelen

Ronald 16 mei 2024

Beleggers zijn zót van Amerikaanse AI-aandelen. Denk maar aan Nvidia, SoundHound, Super Micro Computer, … Wat veel beleggers vergeten, is dat Europa ook zijn “AI”-aandelen heeft waar nog enorm veel groei te verwachten is de komende jaren. Alleen … zijn ze niet actief in de AI-sector.

Inderdaad.

Wat Nvidia en Co zijn voor de Amerikaanse beurs, zijn defensie-aandelen voor de Europese beurs.

Deze bedrijven staan voor een periode van jarenlange groei doordat de NAVO landen hun budgetten opnieuw aan het verhogen zijn in nasleep van het Oekraïne-conflict.

En toch is de waardering van deze aandelen nog steeds zeer aantrekkelijk!

Zoals u kan zien op deze grafiek, kan u vandaag met Europese defensieaandelen de hoogste groei kopen tegen de meest aantrekkelijke waardering.

We kunnen er bijna evenveel groei verwachten als de ‘Magnificent 7’ maar de gemiddelde koers/winst van 17 is véél goedkoper dan de gemiddelde koers/winst van 25 bij M7.

Het gemiddelde Europese aandeel (MSCI Europe) is met een gemiddelde koers/winst van 13 dan wel goedkoper, maar de groei van bijna 2% is veel lager dan de gemiddelde groei van 12% voor Europese defensieaandelen.

Kortom … een bijzonder aantrekkelijke sector.

En uiteraard een kolfje naar de hand van onze Euro Value analisten.

Die zijn in hun maandrapport van April dan ook diep in deze sector gedoken en zijn tot de conclusie gekomen dat er één aandeel met kop en schouders boven de rest uit steekt op het gebied van value.

Dat 2024 een goed jaar wordt voor defensie-aandelen, is intussen al ingeprijsd in de beurskoersen.

De vraag is dan ook, …

Welk bedrijf in 2025 en verder nog sterk kan blijven groeien, zodat er nog meer stijgingspotentieel in de koers zit.

Zo zijn er eigenlijk maar twéé bedrijven waarvan wordt verwacht dat de omzet ook in 2025 nog met minstens 20% zal toenemen.

Dus ondanks de enorme groei van de sector, concentreert deze zich slechts rond een paar bedrijven.

U kan dus niet zomaar wat Europese defensieaandelen kopen.

Dit zijn ook niet toevallig de twee bedrijven die ook in 2024 het sterkste groeien.

Voor de andere defensieaandelen in Europa wordt een veel lagere omzetgroei verwacht.

Toch hebben de Euro Value analisten één grote voorkeur.

Bij hun favoriete Europees defensieaandeel is de groei nog maar net terug begonnen terwijl het andere bedrijf eigenlijk een groei doormaakt als herstelbeweging van de zwakke jaren 2022 en 2023.

Het is dus niet duidelijk of dit een structureel of tijdelijk herstel is terwijl bij het favoriete Europese defensieaandeel van Euro Value alle structurele signalen wél op groen staan.

NU kopen is de boodschap!

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.