De nadelen van vermogen hebben

Joeri 28 mei 2024

Iedereen wil meer vermogen opbouwen, wij ook. De voordelen van meer rijkdom zijn zo overduidelijk, terwijl de nadelen heel subtiel zijn. Sommige lezers zullen nu al in de verdediging schieten, want ze hebben nooit nagedacht over de nadelen van een groter vermogen. Dat is precies waarom mensen zich erdoor laten overvallen. De nadelen die u niet verwacht, kunnen veel sterker zijn dan de voordelen die u wel verwacht. 

Natuurlijk zijn we voorstanders van het opbouwen van meer vermogen, dit is geen blog om rijke mensen af te kraken. Dit is een overzicht van vier punten waar u rekening mee moet houden wanneer u uzelf ‘rijk’ mag noemen. Door hier vooraf over na te denken zijn tegenvallers te voorkomen. 

Geld maakt niet gelukkig

We trappen af met het bekende gezegde, want het is waar. Wat u gelukkig maakt, heeft maar weinig te maken met het getal op de beleggingsrekening. Natuurlijk is het leven eenvoudiger wanneer u comfortabel kan leven, maar geld speelt hierin maar een kleine rol. 

Wat heeft u liever: een inkomen van € 100.000 per jaar en een goed huwelijk, een fijne relatie met uw kinderen, hechte vrienden en een schoon geweten…

of… 

Een inkomen van € 1.000.000 per jaar en geen van bovenstaande dingen. 

Er zijn talloze voorbeelden van depressieve en eenzame multimiljonairs. Denk niet dat het bereiken van een bepaald vermogen ineens al uw problemen oplost. 

Bewondering wordt jaloezie

Hoe meer welvaart u vergaart, hoe meer de relatie met anderen verandert. Wanneer u in de ‘opbouwfase’ zit kan u veelal rekenen op bewondering. Mensen om u heen zien dat u hard werkt, en succesvol bent. Maar hoe meer vermogen u opbouwt, hoe meer bewondering verschuift naar jaloezie. 

Het verschilt uiteraard sterk hoe de relatie eruit zag voordat u vermogend werd. De buren zullen waarschijnlijk eerder de overstap naar jaloezie maken dan uw ouders. 

De ja-knikkers komen naar voren

Mensen gaan u anders behandelen wanneer ze realiseren dat u vermogend bent. Soms is dit onbewust, en ook u heeft het misschien niet eens door. Soms is het ook goed bedoeld. U bent immers succesvol, dus u zal wel weten waar u het over heeft. Dit zorgt ervoor dat u steeds meer ‘ja-knikkers’ om u heen heeft, en dat er steeds minder kritisch gedaan wordt over uw ideeën. 

Buffett ervaarde dit zelf, en zei hierover: “Ik gaf mijn beste financiële advies als twintiger. Ik kon de meest briljante dingen zeggen en er zou niet veel aandacht aan zijn besteed. Nu kan ik de domste dingen in de wereld zeggen en mensen denken dat er een soort geweldige diepere betekenis in zit.”

Niet los kunnen laten wat u vermogend maakte

Sommige vermogende mensen hebben veel opgebouwd uit angst. In sommige van deze gevallen hebben ze armoede gekend, en ze willen voorkomen dat ze dat ooit opnieuw moeten ervaren. Daarom sparen en beleggen ze veel, en na verloop van tijd groeit dit tot een behoorlijk vermogen. 

Maar deze vermogensgroei is ingegeven door angst en stress. Terwijl dat helemaal niet meer nodig is. Het blijkt vaak heel moeilijk, of zelfs onmogelijk, om dit los te laten. Mensen die jarenlang op een minimum geleefd hebben om vermogen op te bouwen, durven dit niet uit te geven. Terwijl ze al lang financieel onafhankelijk zijn. 

Conclusie

Natuurlijk is rijkdom vele malen beter dan armoede. Dat zegt echter niet dat het geen nadelen heeft. Soms laten succesvolle beleggers zich door deze nadelen overvallen. Het belangrijkste advies wat we kunnen geven is: vergeet niet te genieten. Ook nu, juist nu. 

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.