Beurs
Beurs

De situatie voor value aandelen wordt steeds gunstiger

Joeri 16 februari 2024

De beurs doet ons de laatste maanden steeds meer denken aan 2020/2021. Het optimisme loopt op, net zoals de waarderingen. De belangrijkste indexen noteren weer aan recordhoogtes. Niet dat we daarover klagen als beleggers. Het is natuurlijk altijd prettig om naar een groen portfolio te kijken. 

Onderliggend zijn echter een aantal bijzondere ontwikkelingen. Bijvoorbeeld dat value aandelen achterblijven in de huidige rally. In onderstaande grafiek is dit duidelijk zichtbaar. Hoe lager de lijn, hoe voordeliger value aandelen zijn ten opzichte van groeiaandelen. 

Dit is een onderzoek van JPMorgan, waarin de gemiddelde waardering van groeiaandelen wordt afgezet tegen die van waardeaandelen. Afgezien van een korte periode na de pandemie bevindt deze ratio zich op het laagste niveau in meer dan 20 jaar. 

In het voordeel van value aandelen. 

De laatste keer dat value aandelen zo goedkoop waren, was tijdens de lockdowns. Toen werd de markt overspoeld met ‘gratis geld’ waar vooral groeiaandelen van profiteerden.

Het feit dat de verhouding in waardering tussen groei en waarde zich nog steeds op dit niveau bevindt, is vreemd. De marktrente is in de afgelopen jaren namelijk enorm verschoven. Zo noteert de Amerikaanse rente op staatsobligaties van 10 jaar momenteel rond de 4,1%. 

Terwijl de geschiedenis ons leert dat het kantelpunt van groei naar waarde rond een marktrente van 3% a 4% ligt. 

Hoe hoger de marktrente, hoe sterker de relatieve prestaties van value aandelen. Dat is ook logisch, want groeiaandelen hebben een lage rente en een lage inflatie nodig om toekomstige groei aantrekkelijk te maken. 

Toch presteren groeiaandelen recent opnieuw erg goed, terwijl de rente relatief hoog is. Dat komt omdat de markt ervan uitgaat dat de inflatie is overwonnen, en dat Centrale Banken de rente de komende maanden drastisch zullen verlagen. 

Snel dalende marktrente onwaarschijnlijk

Hoewel de inflatie inderdaad daalt, zijn wij er niet van overtuigd dat de marktrente ook snel zal dalen. We kampen namelijk nog steeds met uitdagende omstandigheden:

  • de kerninflatie is met circa 4% nog steeds te hoog
  • ondanks economische stagnatie noteert de olieprijs nog rond de $ 80 per vat
  • huizenprijzen bevinden zich rond recordhoogtes
  • de beurs en de arbeidsmarkt zijn zeer sterk

Dit is geen scenario waarin Centrale Banken de economie aan willen jagen door de rente te verlagen. Het risico op oplaaiende inflatie is hiermee namelijk zeer groot. De kans is daarom groot dat de rente langdurig hoog blijft, zoals we in het verleden vaak gezien hebben.

Daarbij is ‘hoog’ ook een relatief begrip. Beleggers zijn de afgelopen decennia verwend geraakt met extreem lage marktrentes. Een rente rond de 5% is heel normaal, en gezonde bedrijven kunnen in zo’n klimaat ook zonder problemen winstgevend opereren.

Dat is een klimaat dat vaak lang aanhoudt, zoals ook te zien is in de tweede grafiek. Een rente boven de 5% kwam in veruit de meeste maanden voor. Dat is een klimaat waarin value aandelen substantieel beter presteren dan groeiaandelen, met een gemiddeld rendement van +16% per jaar. 

Het zal velen misschien verbazen, omdat we het zo lang niet gezien hebben, maar dat is een hoger rendement dan dat groeiaandelen leveren in een klimaat van rentes onder de 2%.

Met een aanhoudend hoge marktrente wordt de situatie voor value aandelen dus alleen maar gunstiger.

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.