Beurs
Beurs

De VIX noteert aan het laagste niveau in jaren

Joeri 8 juli 2024

De Chicago Board Options Exchange Volatility Index, ofwel VIX, zakte onlangs tot het laagste niveau in zo’n vijf jaar. Deze index meet de volatiliteit die beleggers verwachten op de Amerikaanse aandelenmarkt. Het is hiermee een belangrijke graadmeter voor het sentiment.

De VIX geeft dus niet de huidige volatiliteit op de beurs weer, maar wat beleggers verwachten. Hierdoor is het een voorspellende indicator, en heeft het de bijnaam ‘de angstindex’ gekregen. 

De index is in 1993 ontwikkeld en het gebruikt gecompliceerde berekeningen die zijn gebaseerd op optieprijzen. In periodes van onzekerheid zijn beleggers meer te betalen voor de bescherming die opties bieden, en dit wordt weergegeven in de VIX. Hoe hoger de VIX, hoe meer volatiliteit de markt verwacht. Hierbij kijkt de VIX slechts zo’n 30 dagen vooruit.

Over het algemeen bevindt de VIX zich ergens tussen de 15 en de 30, waarbij we de volgende scenario’s kunnen onderscheiden:

  • Onder de 15: zeer laag, de markt is erg optimistisch
  • Tussen de 15 en de 20: gematigd, normale marktomstandigheden
  • Tussen de 20 en de 25: gemiddeld, iets toenemende zorgen
  • tussen de 25 en de 30: hoog, de beurs is in beweging
  • boven de 30: zeer hoog, er is sprake van extreme beursomstandigheden

Momenteel bevindt de VIX zich dus op een zeer laag niveau, beleggers zien geen vuiltje aan de lucht. Dit gaat vaak samen met goede prestaties van de beurs, zo ook in dit geval. 

Klaar voor een goede sale 

Het gaat echter ook vaak samen met een scenario van ‘stilte voor de storm’. Wanneer de VIX onder de 15 noteert zien beleggers geen gevaar, en dus drijven ze aandelenkoersen op. Dat kan snel omslaan. De laatste keer dat de VIX rond dit niveau noteerde was bijvoorbeeld vlak voor de pandemie.

Hoewel die gebeurtenis niet te voorspellen was, is dit wel een vaker terugkerend principe. De VIX was bijvoorbeeld begin 2007 ook erg laag. Het is juist in tijden van optimisme dat beleggers zich laten verrassen door slecht nieuws. Dan slaat het sentiment zeer snel om. 

Uiteraard weten we niet of dat nu opnieuw gaat gebeuren. We weten echter wel dat veel aandelen, vooral van grote Amerikaanse bedrijven, erg prijzig zijn. Daarbij lijkt de markt risicofactoren naast zich neer te leggen, en bevinden diverse indexen zich op recordhoogtes. In combinatie met de VIX op een dieptepunt doet dit ons vermoeden dat er een correctie aan komt. De vraag is natuurlijk wanneer deze arriveert. 

Dit beschouwen we overigens als goed nieuws. Als waardebeleggers kopen we graag aandelen wanneer ze in de uitverkoop staan. De laatste goede uitverkoop was in het voorjaar van 2020, en deze was ook nog eens heel kort. We zijn wel weer toe aan een goede sale. 

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.