Aandelen
Aandelen

De volgende Apple / Meta / Home Depot

Ronald 10 maart 2024

Beleggers hebben het er altijd moeite mee wanneer een bedrijf verandert. Verandering is echter niet alleen goed, het is zelfs strikt noodzakelijk.

De wereld, en de concurrentie, zijn namelijk constant in beweging. Wie te lang blijft stilstaan gaat dus eigenlijk achteruit.

De beste bedrijven veranderen daarom constant.Het is de moeilijke taak aan de CEO om deze veranderingen door te voeren:

  • waar wordt (extra) in geïnvesteerd
  • op welke manier wordt er kapitaal aangetrokken
  • of moet het bedrijf juist kapitaal teruggeven aan de aandeelhouders?

Dat laatste betekent voor veel bedrijven een enorme overgang.

Ze ‘veranderen’ dan immers van een groeibedrijf, dat kapitaal aantrekt om te groeien, naar een bedrijf dat juist kapitaal teruggeeft aan de aandeelhouders.

Dat is niet alleen even schakelen voor het bedrijf, maar ook voor de aandeelhouders.

Dit wordt echter vaak gezien als zwakte. Want blijkbaar ziet het bedrijf niet genoeg groeikansen meer.

De analisten van Kannibalen zijn het hier volkomen mee oneens. Want het doel van een bedrijf is juist de aandeelhouders belonen.Wanneer ze hiermee start is dit juist een signaal van STERKTE dat ze haar doelstellingen bereikt!

Deze strategie werkte al bij vele anderen

De meest succesvolle aandelen van vandaag hebben jaren geleden de overstap gemaakt van pure groei naar het belonen van de aandeelhouders.

Recent was er nog Meta dat voor de eerste keer in zijn geschiedenis een dividend uitkeerde nadat het al enkele jaren eigen aandelen inkoopt.

Nog geen monsterdividend, maar u ziet direct dat het nieuwe beleggers aantrekt.

Die weten immers dat het hier niet bij gaat blijven.

Denk bijvoorbeeld ook aan Apple, dat in 2012 voor het eerst dividend uitkeerde. Veel beleggers zagen dit ‘als het einde van Apple’ en dat de innovatie hiermee definitief voorbij zou zijn.

Maar wie toen voor $ 10.000 aandelen Apple kocht zag dit uitgroeien tot zo’n $ 110.000 vandaag.

Of Home Depot, dat 15 jaar geleden besloot minder te investeren in het uitbreiden van het aantal filialen, en in plaats daarvan de aandeelhouders meer te belonen.

Sindsdien is het aantal vestigingen met 4% gegroeid. Niet per jaar, totaal! Angstige beleggers hadden dus deels gelijk, de sterke groei van Home Depot kwam ten einde.

Maar de keus om over te schakelen naar het belonen van de aandeelhouders bracht sindsdien:

  • een vertienvoudiging in het dividend per aandeel
  • bijna een halvering van het aantal uitstaande aandelen
  • een +1.700% stijging in de beurskoers

Een overschakeling naar het belonen van de aandeelhouders is zo gek nog niet.

Dé Kannibaal die zijn aandeelhouders gaat verwennen

Precies wat zich nu opnieuw afspeelt bij een van de favoriete ‘Kannibalen’ van de aandelenmarkt..

Daarom zijn de analisten van Kannibalen zo positief over de stappen die het management van een succesvol internetbedrijf neemt. Ook hier zijn namelijk duidelijk verschillende fases te zien:

  • in de jaren voor de financiële crisis groeide de winst per aandeel gemiddeld met zo’n +50% per jaar
  • Dit zwakte daarna af naar zo’n +12% per jaar
  • De verwachting voor de komende jaren is ‘slechts’ zo’n +8% per jaar

In de groeifase betaalden beleggers zo’n 40 keer de winst voor dit bedrijf, want ze waren verliefd op de hoge groei.

Maar nu is het bedrijf gegroeid en veranderd, en hiermee vertrekken de groeibeleggers.

Het bedrijf bevindt zich nu echter in een volgende fase. Een fase die waarschijnlijk veel lucratiever is voor de aandeelhouders.

Want, in plaats van alles te investeren in groei, geeft ze nu juist kapitaal terug aan de aandeelhouders. Het is namelijk een echte cashcow.

Zo begon ze een paar jaar geleden met het uitkeren van een dividend, wat ze sindsdien met ongeveer +15% per jaar verhoogt.

De echte beloning komt echter via het inkopen van eigen aandelen.

Net zoals Meta, Apple en Home Depot al (vele) jaren doen.

In de afgelopen vijf jaar kocht ze bijna de helft van de uitstaande aandelen in. Alleen hierdoor is de winst en vrije kasstroom per aandeel al bijna verdubbeld.

Vrije kasstroom per aandeel is in 10 jaar ruim verdrievoudigd

Ze creëert hiermee heel veel waarde voor de aandeelhouders. Momenteel koopt ze de aandelen namelijk in aan circa 10 keer de winst.

Door zichzelf in hoog tempo op te eten (daarom noemen we het een Kannibaal) genereert ze een rendement van 10% voor de aandeelhouders.

Het bedrijf valt momenteel een beetje tussen wal en schip op de beurs, ondanks dat ze goed presteert. De groeibeleggers zijn uitgestapt omdat de verwachte groei veel lager is dan in het verleden.

Maar de waardebeleggers lijken nog niet wakker geworden, en zien vooral nog een techbedrijf.

Ondertussen is het een echte cashcow die maximaal van deze onderwaardering profiteert door zeer veel eigen aandelen in te kopen.

Zodra de markt de potentie herkent kan deze Kannibaal gaan knallen.

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.