Beurs
Beurs

De volgende beurscrash is hier

Ronald 3 december 2023

Recent was er een ‘Zweig Breadth Thrust’ (ZBT) dat voor de 18e keer sinds de 2e Wereldoorlog een koopsignaal triggerde voor de aandelenmarkt. De vorige 17 keer leverde dat steeds een hogere beurs op na 6 en 12 maanden. Een perfect trackrecord. Maar je kan dit natuurlijk ook anders bekijken.

Een ZBT ‘garandeert’ niet alleen bijna een hogere beurs in het komende jaar, maar voorspelt dus ook dat de volgende beurscrash nog minstens 12 maanden voor ons ligt.

Historisch gezien kwam de snelste beurscrash na een ZBT-signaal pas na 13 maanden.

Dat was in januari 1973.

Op basis hiervan kunnen we dus ‘voorzien dat de volgende beurscrash ten vroegste in december 2024 zal plaatsvinden.

En meer dan waarschijnlijk dus pas ten vroegste richting 2025.

De ‘Zweig Breadth Thrust’ werd immers geactiveerd op 3 november.

2024 kan dus opnieuw een goed beursjaar worden.

Waarbij wij vooral naar value aandelen en – onze specialiteit – small cap value aandelen in het bijzonder kijken.

En ook voor die aandelen zit er nog veel potentieel in de pijplijn.

Small cap value aandelen hebben het, tegen onze verwachtingen in, dit jaar een beetje laten afweten.

Niet dat ze slecht presteren, maar toch minder goed als bijvoorbeeld Big Tech.

Op de berenmarkt van 1973-74 na hebben small cap value aandelen nog nooit zo lang zijwaarts bewogen tijdens een periode dat de Amerikaanse centrale bank de rentevoeten heeft opgetrokken.

Als de geschiedenis een goede raadgever mag zijn, zullen small cap value aandelen de komende maanden en volgend beursjaar de achtervolging inzetten.

En daar kan u gebruik van maken.

Via de Value Jagers research.

Er is geen enkel platform in de lage landen dat zo gespecialiseerd is in onbekende (small cap) value aandelen als Value Jagers.

De goedkoopste manier om te beleggen in de goedkoopste aandelen, is via de Value Jagers pakketten.

Mis deze kans niet om uw vermogen te laten groeien.

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.