Beleggen
Beleggen

De Volvo’s van de aandelenmarkt

Ronald 7 september 2023

In de film ‘Crazy People’ uit 1990 besluit een marketingman een reeks waarheidsgetrouwe reclames te maken. Een van de grappigste slogans hieruit: “Volvo: ze zijn vierkant, maar ze zijn goed”. Die uitspraak zette de analisten van Dividend Value aan het denken. Dividendaandelen zijn namelijk te zien als “de Volvo’s” van de beleggingswereld.

Niet erg spannend, maar toch hebben ze ‘onder de motorkap’ veel te bieden. Het zijn stabiele en betrouwbare aandelen, die doen wat je ervan mag verwachten.

Dit wordt wederom bevestigd door het bijgewerkte onderzoek van Hartford Funds. Zij onderzochten de rendementen van verschillen typen dividendaandelen, tot en met 2022.

De data gaat terug tot 1960 en betreft dus een periode van ruim 50 jaar. Het belang van dividend op het totale rendement is niet te onderschatten.

Een investering van $ 10.000 in 1960 in de S&P 500 groeide uit tot $ 641.000 in 2022. Let wel, dit is exclusief dividend.

Zeker geen slechte prestatie.

Maar wie diezelfde investering deed, maar het ontvangen dividend steeds herinvesteerde, zag het vermogen groeien tot ruim $ 4.000.000!

Hiermee is bijna 70% van het totale rendement van de afgelopen 52 jaar afkomstig vanuit het dividend.

Dit enorme verschil is dankzij het rente-op-rente effect wat het dividend veroorzaakt:

  • de belegger koop aandelen die dividend uitkeren
  • met dit ontvangen dividend koopt de belegger meer aandelen
  • die aandelen keren ook weer dividend uit
  • waarmee weer nieuwe aandelen gekocht worden
  • et cetera et cetera 

Zo gaat de sneeuwbal rollen en wordt het steeds groter en groter.

Niet alleen de hoogte van het dividend van belang

Maar simpelweg aandelen met het hoogste dividendrendement kopen is geen goede strategie. Dat blijkt ook uit het onderzoek van Hartford Funds.

In dit onderzoek hebben ze de aandelen gesorteerd naar dividendrendement. Daaruit blijkt dat de aandelen met het hoogste dividendrendement (eerste kwintiel) niet het hoogste totaalrendement opleveren.

Het zijn juist de aandelen met een iets lager dividendrendement (tweede kwintiel) die het beste presteren.

In acht van de laatste tien decennia (inclusief de periode 2020 – 2022) presteert deze groep dividendaandelen beter dan de S&P 500 index.

Het is ook de enige groep aandelen die in ieder decennium een positief rendement boekte.

Dat komt omdat in die groep de sterkste dividendaandelen zitten. Gemiddeld keren deze bedrijven bijvoorbeeld 40% van de winst uit als dividend, tegenover 74% in het eerste kwintiel.

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.