Aandelen
Aandelen

Hier zitten deep value koopjes

Ronald 28 juni 2023

Beleggen kan soms zo eenvoudig zijn, dat beleggers het moeilijk maken. Neem nu bijvoorbeeld olietankers. Iedere belegger negeert deze sector terwijl het zo eenvoudig is om er (veel) geld te verdienen. Mits je wat geduld aan de dag kan leggen.

Vorig jaar, 2022, waren olietankers een van de weinige – zo niet, de enige – aandelen die omhoog gingen. Met honderden procenten.

Onze scheepvaart abonnees konden in 2022 in totaal 12 keer (!) een winst van méér dan 100% bijschrijven op hun rekening, waarvan 5 olietankeraandelen.

En dat in een van de moeilijkste beursjaren uit de geschiedenis.

Maar als we dan kijken naar de prestatie van deze aandelen in 2023, zien we het volgende:

  • Olietankeraandeel #1: -16%
  • Olietankeraandeel #1: +4%
  • Olietankeraandeel #1: -14%
  • Olietankeraandeel #4: +27%

Slechts een van de vier olietankeraandelen in de selectielijst van Scheepvaart kan de algemene beurstendens volgen.

Vanaf hun piek begin maart zijn de resultaten eigenlijk nog slechter.

En opnieuw laten alle beleggers deze aandelen liggen.

Maar …

De fundamenten voor olietankers

Fundamenteel blijft ALLES hetzelfde … de vooruitzichten voor de komende jaren zijn dan ook FANTASTISCH voor deze bedrijven.

Zo blijft de vraag naar olie hoog, en dat zal niet snel veranderen.

Wie gelooft dat een eventuele globale recessie een massieve impact heeft op het olieverbruik in de wereld, moet eens goed naar deze grafiek kijken.

Sinds 1980 zijn er slechts 10 jaren geweest waarin het olieverbruik wereldwijd daalde.

Waarbij enkel de coronapandemie en de crisis van de jaren ’80 een stevige daling veroorzaakten.

De wereld heeft gewoon veel olie nodig.

Zo goed als altijd.

En met de Russische sancties is de afstand die olietankers moeten afleggen om olie en geraffineerde olie te vervoeren van punt A naar punt B de hoogte in geschoten.

Dat heeft een enorme (blijvende) impact op de cijfers van olietankers.

Meer afstand = minder beschikbare olietankers = hoge(re) vrachttarieven

En daar stopt het positieve plaatje niet voor de olietankersector.

Olietankers hebben zowat de oudste vloot van alle scheepvaartsectoren.

Er gaan dus constant olietankers naar de schroothoop.

Terwijl er amper of geen nieuwe olietankers bij komen.

Wie vandaag een nieuwe olietanker bestelt, … moet wachten op levering tot 2026 (!).

Dit verhoogt dan ook weer de activiteiten op de tweedehandsmarkt wat de waardering van deze schepen doet stijgen.

De Clarksons 5-Year-Old Secondhand Tanker Price Index staat momenteel op 197 punten, wat 28% hoger is op jaarbasis.

Dit komt de Net Asset Value van onze olietankeraandelen ten goede omdat de waarde van hun activa stijgt.

Stijgende NAV + stijgende vrachttarieven = De perfecte combo

Toch kijken veel beleggers naar de korte termijn en laten ze deze aandelen links liggen, terwijl het potentieel op lange(re) termijn voor de komende 2 à 3 jaren GIGANTISCH is.

Nu de koersen lager gaan, het ideale moment voor ons – value jagers – om opnieuw toe te slaan.

Nadat de adviezen lange tijd op ‘Houden’ hebben gestaan, zijn onze Scheepvaart analisten weer aan het kopen gegaan.

En gezien hun fenomenale trackrecord is dat niet iets om lichtjes over te gaan.

Niet alleen olietankers … ook offshore

Maar de analisten zien niet alleen een enorme opportuniteit bij olietankers, ze zijn ook al een hele tijd bijzonder enthousiast over offshore olie- en gas rederijen.
En ook daar zijn enorme koopjes te doen, zoals aandelen research analisten bij Barclays recent nog hebben opgemerkt.

Ook deze aandelen zitten in correctiemodus door macro-economische twijfels terwijl er niets anders dan positief fundamenteel nieuws te rapen valt, waaronder:
  • Grote contracten
  • Record dagtarieven
  • Nieuwe projecten
Zo zijn onze Scheepvaart analisten door de meest recente earning calls gegaan om te zien wat het management van deze bedrijven te zeggen heeft.
En wat ze gehoord en gelezen hebben, stemt hen zeer gunstig:
“De dagtarieven blijven stijgen. Het is zeer goed mogelijk dat we dagtarieven boven de $500k zullen zien.”
“De kosten voor reactivering worden geschat tussen de $65mm en $75mm, dichter bij $75mm. De benodigde tijd voor reactivering is ongeveer 12 maanden. De klant zal betalen voor de reactiveringskosten.”
“Klanten richten zich op langetermijndoelen. Bij prijzen van $60-$70/vat geven klanten prioriteit aan het vervangen van reserves na jaren van onderinvestering.”
Voor deze offshore olie- en gasrederijen begint de situatie meer en meer te gelijken op vorige piekperiodes (grijze en blauw stippen terwijl de bruine stippen vandaag vertegenwoordigen).

Het beste moet dus nog komen.
Ten slotte nog dit.
Op de volgende grafiek is goed te zien dat door de zwakke periode van de afgelopen jaren, het marktaandeel veel meer geconcentreerd is geworden.
Dit zorgt uiteraard voor de nodige prijszettingskracht bij de overgebleven spelers … én de koek moet ook verdeeld worden onder minder bedrijven.

Kortom …
Offshore olie- en gas rederijen kunnen samen met olietankers wel eens dé verrijken van uw aandelenportefeuille worden.
Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.