Beleggen
Beleggen

Deze grafiek zegt alles

Ronald 21 september 2023

De aandelenmarkten zitten al een tijdje in een kwakkelfase. Dat is niet abnormaal na een stevige stijging in de eerste jaarhelft en ook seizoensgebonden is dit een vrij normale beweging. Maar sinds de (voorlopige ?) piek van de aandelenmarkt is de grondstoffensector weer in beweging gekomen.

Ook dat is vrij normaal als u naar onderstaande grafiek kijkt.

Hier ziet u de S&P 500 (SPY) tegenover de Lyxor Commodities Thomson Reuters/Corecommodity ETF (CRB).

Sinds de grondstoffen super-cyclus is gestart in 2019 zit deze trend in een dalende lijn, wat wil zeggen dat grondstoffen béter presteren dan aandelen.

Nadat aandelen een comeback maakten in 2022 en de eerste jaarhelft van 2023, nemen grondstoffen nu het stokje weer over.

Interessant detail.

Deze grondstoffen-ETF is exclusief energie als olie en aardgas.

De stijging van de olieprijs heeft dus geen rechtstreeks invloed op deze ratio. We spreken hier dus enkel over grondstoffen.

En als de geschiedenis ons een ding leert, is dat periodes van een grondstoffen supercyclus geen jaren maar vaak tot een decennia kan blijven doorgaan.

Met de nodige adempauzes zoals we recent gezien hebben.

Dat grondstoffen terug aan hun momentum begonnen zijn, is duidelijk te zien aan de recente updates die ze bij Value for Life: Grondstoffen gepubliceerd hebben.

 • 28 juni: update junior goudmijn
 • 4 juli: update junior niobium miner
 • 6 juli: update junior kopermijn
 • 2 augustus: update tungsten junior
 • 3 augustus: update lithium junior
 • 10 augustus: update Europese mijn
 • 16 augustus: korte update tungsten junior
 • 23 augustus: adviesverhoging niobium junior
 • 4 september: update Afrikaanse nikkel junior miner

Als abonnee van Value for Life: Grondstoffen krijgt u dus enorm veel value voor uw geld.

U moet immers maar één keer betalen en u krijgt een levenslange opvolging van deze junior miners in de grondstoffen supercyclus.

Die cyclus kan gerust nog een kleine 10 jaar doorlopen.

Een decennium waarin de beurskoersen van junior miners explosief kunnen oplopen. Junior miners vinden immers de grondstoffen van morgen.

Belangrijke en noodzakelijke grondstoffen zoals:

 • Koper
 • Nikkel
 • Niobium
 • Tungsten
 • Lithium
 •  …

En gezien de kennis van onze Value for Life: Grondstoffen analisten belooft er hier nog ontzettend veel value uit de bus te vallen de komende jaren.

Exclusief goud- en zilver juniors, die vaak als nichesector in zijn geheel bewegen, leverde een investering van 2.500 euro euro in iedere tip de laatste jaren al ruim 20.000 euro winst op.

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.