Aandelen
Aandelen

Een hele duidelijke onderwaardering

Ronald 12 februari 2024

Het betreft een technologische marktleider, waarvan onze analisten vinden dat het aandeel ondergewaardeerd is. Dat vinden niet alleen de analisten van Inside Value, dat vindt ook de CEO van het bedrijf.

Hij kocht namelijk onlangs voor $ 1 miljoen van zijn eigen geld aan extra aandelen. Dus bovenop alle aandelen die de directie ontvangt als bonus deed deze CEO een hele flinke extra investering.

Hij ziet namelijk ook heel veel value. Het bedrijf groeit snel en het aandeel is veel te hard afgestraft op de beurs.

Maar nu blijkt: er is nog een partij die veel value ziet.Een grote, en zeer succesvolle, activistische beleggingsfirma heeft een belang van 10% genomen in dit bedrijf! Hiervoor hebben ze $ 1 miljard geïnvesteerd.

Dat is een substantiële positie, en dat doet dit fonds alleen wanneer ze een hele duidelijke onderwaardering zien.Daarbij is dit een activistische belegger, wat betekent dat ze invloed uitoefenen op het bestuur van het bedrijf.

Wanneer ze een belang van dit formaat nemen zien ze ruimte voor verbetering, en ze hebben een zeer sterk trackrecord.

Andere grote investeringen van de laatste jaren waren bijvoorbeeld:Downstream oliemaatschappij, koers +315% sinds de investering:

Producent van steenkool, koers +575% sinds de investering:

Lucht- en ruimtevaartbedrijf, koers +159% sinds de eerste investering:

Deze laatste is al een wat oudere investering die recenter echt vruchten begint af te werpen. Zo staat het aandeel +274% hoger in de afgelopen vijf jaar.

Deze firma weet waar ze mee bezig is, en ze heeft een langetermijnvisie. Wanneer ze een belang neemt zet ze management op scherp.

Het patroon is steeds hetzelfde.

Er wordt enorm gesneden in onnodige kosten, directieleden die matig presteren mogen vertrekken en de marges gaan omhoog.

Dat vertaalt zich uiteraard in een fors hogere koers, zoals we keer op keer zien.

Dit staat zich opnieuw te herhalen bij de koopwaardige technologische marktleider van Inside Value.

Het fonds én de CEO geven het voorbeeld.

Waarom zou jij dan niet volgen?

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.