Beleggen
Beleggen

Er is altijd een reden om niet te beleggen

Joeri 4 januari 2024

2023 is bijna afgelopen, en het was opnieuw een erg succesvol beursjaar. Terwijl veel beleggers na een slecht 2022 somber waren. In dit blog gaan we niet in op de verwachtingen voor 2024. In plaats daarvan kijken we naar de grootste oorzaak van gemist rendement: er is altijd een reden om niet te beleggen. 

Achteraf is het altijd makkelijk praten. Natuurlijk was 2023 een goed beursjaar en natuurlijk moest je in de markt zitten. Maar vergeet niet dat begin 2023 economen de kans dat de VS in een recessie zou raken binnen 12 maanden begrote op… 65%. Bernstein schreef zelfs dat er 70% kans was op een milde tot gematigde recessie. 

Met dat soort vooruitzichten moet je niet in aandelen zitten, toch?

Maar een recessie was niet het enige negatieve vooruitzicht. Wereldwijd verhoogden Centrale Banken de rente in 2022, en de verwachting was dat dit in 2023 door zou zetten. De inflatie was eind 2022 namelijk nog veel te hoog. Een torenhoge inflatie, en renteverhogingen in ongehoord tempo, dat moest wel iets kapotmaken in de economie. 

Begin 2023 dachten veel beleggers dat het daarom beter was om even af te wachten. 

Het resultaat: die beleggers misten een enorm sterk beursjaar. De S&P 500 staat zo’n 24% hoger, maar het was niet enkel een Amerikaans feestje. De Europese Stoxx 50, met de 50 grootste bedrijven uit de Eurozone, staat bijvoorbeeld 14% hoger. De ACWI-wereldindex staat over het afgelopen jaar zo’n 20% in de plus. 

Goede prestaties over vrijwel de hele linie dus, terwijl de vooruitzichten een jaar geleden erg somber waren.

Start zo snel mogelijk met beleggen

Hadden wij deze goede prestaties voorspeld? Ja en nee. 

  • Nee: het is onmogelijk de koersuitslagen op korte termijn (een jaar is kort) te voorspellen
  • Ja: de beurs gaat veel vaker omhoog dan omlaag, het loont om optimistisch te zijn

Denk aan het beroemde beleggingscitaat: Time in the market beats timing the market.

Pas lazen we een interessant artikel van de Federal Reserve Bank of St. Louis over dit principe. We vatten het kort samen. Stel dat er twee beleggers zijn, Jan en Kees:

  • Jan belegt vanaf zijn 25e levensjaar. Hij investeert 10 jaar lang € 5.000 per jaar. Na die 10 jaar laat hij het kapitaal groeien, maar hij legt geen nieuw geld meer in.
  • Kees wacht wat langer. Hij start pas met beleggen op zijn 35e. Kees investeert ook € 5.000 per jaar, maar doet dit tot aan zijn pensioen op zijn 65e. Hij investeert dus 30 jaar lang, € 5.000 per jaar. 

Bij een rendement van 8% per jaar, realistisch voor een index, zijn dit de resultaten tussen hun 25e en 65e levensjaar:

Jan, die in totaal € 50.000 investeerde, ziet zijn kapitaal groeien naar € 787.000 op zijn pensioendatum. Kees, die in totaal maar liefst € 150.000 investeerde, ziet zijn kapitaal groeien naar € 617.000 op zijn pensioendatum.

Drie keer zoveel investeren en een lager eindkapitaal. Terwijl de beursprestaties in deze twee scenario’s exact hetzelfde waren. 

Hoe eerder je begint, en hoe meer je in het begin kunt investeren, hoe beter. Twijfel daarom niet of het wel een goed moment is om te beleggen. Er is altijd wel een reden om te wachten, maar dat is desastreus voor het langetermijnrendement. De rendementen van 2023 hebben dit principe opnieuw onderstreept. 

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.