Podcast
Podcast

Zijn Europese- en technologieaandelen nog interessant?

Ronald 23 oktober 2022

Hoewel Europese aandelen en technologieaandelen zowat de ‘blood in the streets’ aandelen zijn van 2022 ziet onze analist nog voldoende value om in te beleggen.

In deze podcast van zo’n 20 minuten legt Tristan hoe hij naar deze aandelen kijkt.

Zo bespreken we onder andere:

  • Hoe kijkt Tristan van Euro Value nu naar de Europese aandelenmarkt?
  • Wanneer gaat het terug beter gaan met Europese aandelen?
  • Waarom is Tech Value tijdelijk overgeschakeld naar Tech Short?
  • Is nu nog een goed moment om short te gaan?
  • Zijn technologieaandelen nog interessant?

Ideaal om het geluid van onze analisten ook eens te horen.

Bekijk hier op YouTube >>

En vergeet daarna niet om gebruik te maken van de Double Value Deals op Value Trends.

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van deze mailing.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.