Aandelen
Aandelen

Gaat CEO dit bedrijf van de beurs halen?!

Ronald 20 november 2023

Tot het takenpakket van onze analisten behoort het beluisteren van conference calls. Hierin licht het management de kwartaal- of jaarcijfers toe en kunnen, in de meeste gevallen, analisten vragen stellen aan het management. Dat is – zeker in deze periode – veel werk, maar als je een bedrijf goed wil kennen is dat ‘part of the job’.

De presentatie van de cijfers zijn vaak geschreven door de PR afdeling, en daarom met een korrel zout te nemen. De toelichting op de cijfers is dan weer wel interessant, maar het management zal daarin bijna altijd positief zijn.

Soms terecht maar soms ook niet terecht.

Daarom is vooral het gedeelte waarin analisten vragen kunnen stellen zéér interessant. Dan laat management namelijk wel eens iets ontvallen zonder dat het ingestudeerd is.

De meeste beleggers haken al af bij de presentatie … maar onze analisten gaan door tot ze alle informatie hebben geabsorbeerd.

Dat gebeurde onlangs in de conference call over de kwartaalcijfers van een bedrijf uit de luchtvaartsector. Dit aandeel bevindt zich in de selectielijst van Kannibalen, omdat het op zeer grote schaal eigen aandelen inkoopt.

En wat blijkt … Na afloop van de conference call zie ze volgde, zochten de analisten van Kannibalen direct het transcript op… want zei de CEO dat echt?!

 

Er werd immers de brutale vraag gesteld of dit bedrijf niet beter van de beurs gehaald kan worden.

Tot ieders verbazing ging de CEO hier serieus op in. Vrij vertaald:

“Ik denk dat, wanneer je kijkt naar de kasstromen die we genereren, we steeds meer van ons bedrijf op kunnen kopen. Als je naar het verleden kijkt, is dat ook precies wat we gedaan hebben. […] Als je simpelweg kijkt naar hoeveel kapitaal we al 15 jaar ieder jaar generen, komen we op een gegeven moment daar wel bij in de buurt, ja.”

Wat?!

Hij zegt het natuurlijk niet letterlijk (dat mag ook niet), maar dit betekent dat ze serieus overwegen om het bedrijf van de beurs te halen.

Daarvoor moet het bedrijf zelf een bod doen op alle aandelen. In de ervaring van de analisten van Kannibalen ligt zo’n bod minstens +20% boven de actuele koers.

Maar meestal +30% of +40%, soms zelfs nog meer.

De analisten van Kannibalen waren al enthousiast over dit bedrijf en aandeel, maar nu nog veel meer. Het aandeel kreeg in de selectielijst direct een upgrade.

Bij dit bedrijf is namelijk sprake van uitzonderlijk sterk financieel management. Ze koopt, via een speciale constructie, aandelen ver onder de boekwaarde in.

Op die manier heeft ze al 15% van de aandelen ingekocht… in 2023.

Alleen dit kalenderjaar is er al 15% van de aandelen van de markt gehaald. De koers is dit jaar echter slechts 8% gestegen. Het aandeel wordt dus alleen maar goedkoper.

Terwijl dit bedrijf juist zeer goed presteert. Ze kon dit kwartaal bijvoorbeeld de winstverwachting voor heel 2023 weer verhogen.

Maar deze sterke groei komt dus nauwelijks tot uiting in de beurskoers. Het aandeel wordt nu verhandeld aan amper zes keer de verwachte gecorrigeerde winst van dit jaar.

Niet vreemd dus dat de CEO het bedrijf van de beurs wil halen.

Er zijn dus twee opties:

  • het bedrijf blijft op enorme schaal eigen aandelen inkopen, en dit leidt op termijn tot een steeds hogere koers
  • het bedrijf haalt het bedrijf van de beurs, tegen een flinke eenmalige premie

In het eerste geval boeken beleggers een jaarlijks rendement. Bij een gelijkblijvende waardering is dit gelijk aan het rendement van het aantal ingekochte aandelen. In het huidige tempo dus minimaal +15% per jaar.

In het tweede geval boeken beleggers in één klap een rendement van minimaal +20%. Maar waarschijnlijk +30%, +40%, of nog meer.

De vraag is natuurlijk hoe lang het bedrijf wacht tot ze een bod doen. Dan zal de koers in één klap omhoog schieten. Als belegger wil je er natuurlijk voor die tijd bij zijn.

Lees alles over deze unieke kans bij Kannibalen.

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.