Beleggen
Beleggen

Gemiddeld zo’n 100.000 euro per jaar winst

Ronald 15 december 2023

Value Jagers heeft een sterk trackrecord om hoog te houden. We maken het ons als team niet gemakkelijk … maar wat gemakkelijk is, brengt geen geld op. Zo gaat dat immers ook op de aandelenmarkt.

Wie gemakkelijk geld wil, kan zijn centen op een spaarrekening zetten of in een staatsbon steken en ‘gemakkelijk’ +/- 3% per jaar verdienen.

Wij werken hard voor onze research.

En dat loont.

Gedegen research naar ondergewaardeerde, kwalitatieve bedrijven loont bijna ALTIJD.

Ofwel vroeg of wel wat later.

Maar binnen de 1 à 3 jaar halen wij met onze rapporten bijna 3 keer op 4 winst.

Op deze tabel ziet u het historisch trackrecord van onze rapporten sinds 2018.

Gemiddeld genomen:

  • 72,8% win-ratio
  • 26% verlies
  • +84,35% winst

Onze verkooporders leveren dus niet alleen bijna 3 keer op 4 winst op, maar onze winsten liggen dus ook 3 keer hoger dan de gemiddelde verliezen.

En dat geldt zowat voor alle rapporten zoals u op de tabel kan zien.

Wie iedere aandelentip met 2.500 euro had gevolgd, had de laatste 6 jaar dankzij Value Jagers meer dan 600.000 euro winst behaald.

Of gemiddeld zo’n 100.000 euro per jaar.

Na twee recente winstnemingen is de winstteller voor 2023 verder opgelopen naar meer dan 80.000 euro en het totaal naar meer dan 614.000 euro.

Er zit dus een redelijke constante in.

2018 en 2019 waren nog opstartjaren en 2021 was een topjaar, maar voor de rest leveren onze tips gemiddeld 80.000 à 100.000 euro winst op.

We zaaien dus tijdig onze zaadjes om over een termijn van 1 à 3 jaar te oogsten.

Ieder jaar opnieuw.

Het is dus nooit te laat om er mee te starten.

Dat maakt dat – naast het kiezen van uw eigen korting – onze Value Jagers VIP natuurlijk bijzonder interessant is.

Dan krijgt u 2 jaar lang ALLE rapporten.

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.