Aandelen
Aandelen

Globale marktleider in de circulaire economie

Ronald 19 december 2023

Hét thema van de laatste jaren is toch wel … het klimaat. Dure energiekosten, natuurrampen, stijgende zeespiegel, drijvende ijsschotsen, … de noodzaak om klimaatvriendelijker te gaan leven wordt met de dag duidelijker. Wie klimaat zegt, denkt dan meestal aan zonne- en/of windenergie als oplossing.

Maar als we de uitdagende klimaatdoelstellingen willen behalen tegen 2050, dan zullen we niet enkel mogen rekenen op hernieuwbare energie of elektrische wagens.

Een belangrijk deel zal gerealiseerd moeten worden via … de circulaire economie.

Onder de circulaire economie verstaat men activiteiten waarbij men geen eindige grondstoffenvoorraden meer uitput en reststoffen opnieuw volledig zal inzetten.

Recyclage!

Eerder deze week presenteerden onze Value for Life: Buy & Hold analisten een nieuw aandeel:

De markt- en wereldleider in één van de belangrijkste markten van de circulaire economie.

Het is een bedrijf waar iedereen bijna dagelijks gebruik van maakt, zonder dat we het echt kennen.

Zeer belangrijk voor de toekomst van onze planeet én … zelden zo laag gewaardeerd als vandaag.

Een unieke kans die u niet mag laten liggen.

Het aandeel past dan ook perfect bij een rapport als Value for Life: Buy & Hold waar ze duurzame, competitieve bedrijven bespreken met een beleggingshorizon van minstens 3 jaar.

Ideaal voor beleggers die liever wat minder risico nemen en hun kapitaal rustig willen laten groeien zonder al te veel te handelen.

Activiteiten

De nieuwste aandelentip van Value for Life: Buy & Hold bestaat al sinds 1972 waarbij het zelfs in 1973 zijn internationale expansie inzette.

Het is daarom vandaag al actief over heel de wereld (meer dan 60 landen) en gespecialiseerd in 4 recyclage-activiteiten:

  • Recyclage drankverpakking met statiegeld
  • Sorteermachines voor afval- en recyclagebedrijven
  • Sorteermachines voor mijnbouwbedrijven
  • Automatische inspectie van verse en bereide voeding

De eerste activiteit is de belangrijkste.

Het bedrijf heeft meer dan 80.000 machines staan in meer dan 60 landen die jaarlijks 44 miljard drankverpakkingen recycleren.

Daarmee is het wereldleider en heeft het zo’n 70% van de markt in handen.

En er zit nog veel groei op.

Jaarlijks worden er immers meer dan 2.000 miljard drankverpakkingen geproduceerd.

Als wereldleider recycleert het dus nog altijd maar 2,2% van alle drankverpakkingen.

In de Verenigde Staten ligt echter de Break Free From Plastic Pollution Act op tafel om goedgekeurd te worden en in Europa moeten alle lidstaten tegen 2029 minstens 90% van de plastic drankverpakkingen inzamelen en recycleren.

Daar zal dit bedrijf ongetwijfeld ten volle van profiteren.

Naast recyclage van drankverpakking is het ook wereldleider op het gebied van sorteermachines geleverd aan afval- en recyclagebedrijven.

In 2022 werd er wereldwijd slechts 9% van de grondstoffen en 14% van al het plastic gerecycleerd, dus ook in deze markt is er nog een gigantisch potentieel.

Hier heeft het bedrijf een marktaandeel van zo’n 60%.

Ook deze markt wordt sterk gedreven door wetgeving.

Volgens een nieuwe EU wet moet 77% van alle PET flessen tegen 2025 gerecycleerd worden en tegen 2029 moet dit zelfs 90% zijn.

Daarenboven moeten plastic flessen tegen 2025 minstens voor 25% uit gerecycleerd materiaal bestaan en tegen 2030 voor 30%.

Sinds 2021 bestaat er ook een taks van 800 EUR per ton niet-gerecycleerd plastic verpakkingsafval.

Dat heeft voor een 180-graden bocht gezorgd bij bedrijven als Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, … die nu 100% recycleerbare verpakkingen promoten.

En dan komen ze automatisch bij dit bedrijf terecht.

Waardering

Als we kijken naar de koers/winstratio dan kunnen we moeilijk zeggen dat het bedrijf aan bradeerprijzen noteert.

Maar voor kwaliteit betaalt u immers altijd iets meer.

En dit is absoluut een kwaliteitsbedrijf.

Met een brutomarge van minstens 40%, een jaarlijks gemiddelde verwachte omzetgroei van minstens 15% tot 2027, een goede balans en wereldwijd marktleiderschap oogt de toekomst zeer mooi.

Toch betaallt u vandaag voor dit aandeel meer dan de helft minder dan enkele jaren geleden.

De ESG-hype/bubbel is voorbij waardoor dit soort bedrijven terug te koop zijn aan bijzonder aantrekkelijke én realistische waarderingen.

Het noteert aan de laagste koers van de afgelopen 5 jaar.

Terwijl de vooruitzichten bijzonder sterk zijn. Ideaal om nu te kopen en bij te houden voor minstens 3 jaar.

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.