Aandelen
Aandelen

Goedkoop alternatief voor Amazon

Ronald 26 augustus 2023

De analisten van Kannibalen hebben een hele bijzondere kans gevonden. Ze vergelijken dit bedrijf zelfs met Amazon. Die vergelijking maken ze niet zomaar, want ook dit bedrijf is actief in veel verschillende hightech sectoren. Ze omschrijven dit bedrijf dan ook als een ‘Hoogtechnologisch Conglomeraat’. Opvallend genoeg zijn het juist de verschillen met Amazon die het aandeel nu zo interessant maken.

Dit wordt snel duidelijk in een aantal grafieken.

Om te beginnen: dit bedrijf is zeer winstgevend en boekt constant hoge vrije kasstromen. Iets wat we van beurslieveling Amazon niet altijd kunnen zeggen.

De winst en de vrije kasstroom van de Kannibaal zijn al 10 jaar lang ieder jaar (ruim) positief. Daarbij is er duidelijke sprake van een opwaartse trend, die na de dip van de pandemie weer gevonden is.

Amazon boekt al twee jaar op rij een stevige negatieve vrije kasstroom, het is wel de verwachting dat ze over 2023 eindelijk weer in het groen komen.

Vanwege deze negatieve vrije kasstroom moet Amazon extern kapitaal aantrekken. Hierdoor zijn de schulden de laatste jaren stevig opgelopen én geeft ze constant eigen aandelen uit.

Inkoop eigen aandelen

Terwijl de Kannibaal juist een riante netto cash positie heeft. Een netto cash positie én een hoge vrije kasstroom betekent dus dat er geld kan vloeien naar de aandeelhouder.

Daarom is er onlangs een aandeleninkoopprogramma gestart.

De Kannibaal beloont de aandeelhouders dus, terwijl Amazon het kapitaal van de aandeelhouders nog altijd verwatert.

Het aantal uitstaande aandelen van de Kannibaal daalt, terwijl dit bij Amazon stijgt.

Hierdoor stijgt de intrinsieke waarde van de aandelen van de Kannibaal, terwijl de aandeelhouders van Amazon de weinige winst over steeds meer aandelen moeten verdelen.

Waardering & Cloud

Deze Kannibaal is dus constant winstgevend, boekt hoge vrije kasstromen, groeit snel en beloont de aandeelhouder.

Daarbij hebben de analisten vooral interesse in de Cloud divisie van dit bedrijf. Het is een snelgroeiend onderdeel én al winstgevend. Het is bovendien op basis van de omzet al één van de grootste Cloud aanbieders.

De analisten van Kannibalen zijn hierover zo enthousiast vanwege twee redenen. Allereerst de waardering. Zie hieronder de waardering (van het hele bedrijf) vergeleken met een aantal concurrenten.

Deze Kannibaal wordt slechts tegen een fractie van de andere aandelen verhandeld, aan amper 12 keer de winst.

Het aandeel Amazon is al snel 10 keer zo duur!

Het tweede positieve punt is uniek te noemen. Het bedrijf heeft aangekondigd het Cloud onderdeel binnen een jaar als zelfstandige onderneming naar de beurs te brengen.

Wie aandelen van deze Kannibaal bezit, krijgt dan aandelen van het nieuwe gespecialiseerde Cloud bedrijf toebedeeld.

Dat betekent dat je nu dus 12 keer de winst betaald, om straks aandelen van een gespecialiseerde en snelgroeiende Cloud speler te ontvangen.

Terwijl aandelen in die sector vaak aan maar dan 12 keer de omzet verhandeld worden.

Dat is pas Value!

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.