Aandelen
Aandelen

Goedkoopste specialist laadpalen

Ronald 8 augustus 2023
Iedereen weet dat laadpalen een enorme groeisector zijn. Maar kent u ook de verschillen? Dat kan wel eens een belangrijke rol spelen als u in deze sector wenst te beleggen.
De markt van de laadpalen kan grosso modo ingedeeld worden in twee stromen:
  • Laadpalen met wisselstroom (AC)
  • Laadpalen met gelijkstroom (DC)
De elektriciteit die via het hoogspanningsnet verdeeld wordt is steeds AC. De energie die in een autobatterij wordt opgeslagen is steeds DC.
Dit betekent dat de stroom ergens in het laadproces omgevormd moet worden van AC naar DC.
Kort gezegd:
  • AC laadpalen: omvorming in de auto = traag laden
  • DC laadpalen: omvorming in de laadpaal = snel laden
De belangrijkste spelers zijn bezig met de ontwikkeling van DC-laadpalen met een maximum capaciteit van 750 tot 800 kW.
Dit is dan ook veel duurder.
De capaciteit van AC-laadpalen is vaak beperkt tot maximum 25 kW en dus goedkoper, maar deze markt is al redelijk verzadigd en zeer competitief.
Dus wat heeft deze specialist van Value for Life: Buy & Hold bedacht?

Een markt tussen trage laadpalen aan huis en snelle laadpalen aan de autosnelweg in.

 

Laadpalen die je gaat vinden aan locaties waar een wagen vaak ongeveer één tot drie uur geparkeerd staat zoals supermarkten, parkeergarages, fitnesscentra, evenementenzalen, stadions, restaurants et cetera.

Deze palen hebben niet de capaciteit van de snellaadpalen, maar blijven beperkt tot 24 – 60 kW.

Die markt is moeilijker te betreden voor andere bedrijven omdat hier vaak strengere eisen worden gesteld, zowel voor de performantie van de laadpalen als voor bijkomende diensten en after sales.

Deze eindmarkt kan dus leiden tot een beperkte moat en is een duurzame groeisector.

Ideaal voor Buy & Hold

Deze unieke positie zorgde voor een ontzettend harde groei de laatste 5 jaar.

Gemiddeld maar liefst 113% per jaar.

 

Het bedrijf heeft binnen zijn segment ondertussen al verkoopfaciliteiten in 13 Europese landen opgebouwd en de laadpalen worden al in meer dan 30 landen verkocht.

Als kers op de taart …

In tegenstelling tot vele andere leveranciers van laadpalen, is dit bedrijf al jaren winstgevend.

In 2022 kon het een nettowinst van 55 miljoen euro realiseren.

De beperkte kapitaaluitgaven zorgen er op hun beurt weer voor dat het bedrijf een gigantische return kan halen op het geïnvesteerde kapitaal.

 

De voorbije jaren schommelde de ROIC telkens tussen een indrukwekkende 30% en 50%.

Bijgevolg heeft het bedrijf slechts beperkte middelen nodig om te herinvesteren in het bedrijf en kan de rest gebruikt worden voor de versterking van de financiële positie.

Goedkope waardering

Het Buy & Hold rapport richt zich steeds op de lange termijn en kan dus gebruik maken van de grillen van de kortetermijnbeleggers die het aandeel de laatste maanden lager stuurden.

Dat betekent dat u het aandeel vandaag kan kopen aan amper 3 keer de omzet.

 

Als onze Buy & Hold analisten dezelfde waardering zouden doortrekken naar 2026 (belegginshorizon van minstens 3 jaar) dan zou het bedrijf tegen dan een marktwaarde van bijna 3,5 miljard EUR moeten hebben.

Of zo +150% hoger als vandaag.

Er zijn dan ook voldoende koerstriggers die zo’n prestatie in de hand kunnen werken:

  • Weinig concurrentie
  • Sterke groei
  • Sterke groei van de sector
  • Potentiële consolidatiegolf
Als één van de marktleider met voorlopig een bescheiden marktwaarde, kan dit een ideale groeier en/of overnameprooi worden. 

Positioneer uzelf vandaag al.
Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.