Beurs
Beurs

Goudprijs breekt records, moet je beleggen in goud?

Joeri 4 april 2024

De goudprijs bevindt zich op recordhoogtes. Het verbrak onlangs de grens van $ 2.200 én $2.300 per ounce. Dit nieuw gevonden momentum roept bij veel beleggers de vraag op: moet je beleggen in goud? Hoewel de goudprijs recent de weg naar boven heeft gevonden, is het goed om de rendementen over een langere periode te bekijken.

Zo was het samengestelde rendement over de afgelopen 10 jaar zo’n 4,3% per jaar. Niet erg indrukwekkend, zeker wanneer we het vergelijken met het rendement van de grote aandelenindexen. Wanneer we nog verder uitzoomen blijft het beeld vergelijkbaar.

Onlangs publiceerde A. Damodaran, van de Universiteit van New York, een onderzoek over rendementen tussen 1928 en 2023. Hij vergeleek de Amerikaanse aandelenmarkt met overheidsobligaties, goud en cash. Voor die laatste categorie gebruikte hij kortlopende overheidsschulden. Het rendement per categorie:

  • Aandelen: 9,8% per jaar
  • Obligaties: 4,6% per jaar
  • Cash: 3,3% per jaar
  • Goud: 4,9% per jaar

Dus goud presteerde beter dan cash en obligaties, maar minder goed dan aandelen. Hierbij moeten we echter een belangrijke opmerking maken. De goudprijs werd namelijk vrijwel volledig door de overheid bepaald totdat president Nixon in 1971 de dollar loskoppelde van goud.

Rendement van goud verschilt sterk per periode

We zien dan ook dat tussen 1928 en 1970 de goudprijs met slechts 1,4% per jaar toenam. Dit bleef dus achter bij de inflatie, in die periode rond de 2% per jaar. Van 1971 tot 2023 steeg de goudprijs met 7,9% per jaar, en dit bleef nog steeds achter bij het rendement van aandelen. Die categorie leverde over die periode een rendement van 10,8% per jaar.

Goudprijs over de afgelopen vijf jaar

Maar ook in de periode 1970 tot nu zien we de goudprijs zich vreemd gedragen. In de eerste jaren na het loskoppelen van de dollar explodeerde de goudprijs namelijk. Er was heel wat waarde ‘in te halen’. Tussen 1971 en 1979 steeg de goudprijs met 1.300%, ofwel 33,8% per jaar. 

In de recente geschiedenis levert goud helemaal niet zo’n hoog rendement. Sinds 1980 komt het neer op slechts 3,2% per jaar. Veel minder dan aandelen (11,7%), obligaties (6,5%) en zelfs cash (4,0%). Daarbij was de inflatie over de afgelopen 44 jaar ook 3,2% per jaar. Dat betekent dat gecorrigeerd voor de inflatie het rendement van goud over de afgelopen vier decennia 0,0% was. 

Goud beweegt contra aan aandelen

Toch kan goud een rol spelen in een beleggingsportfolio. Namelijk als diversificatie. Goud heeft een negatieve correlatie met aandelenkoersen. Dat betekent dat, gemiddeld genomen, goud goed presteert wanneer de beurs dit niet doet. 

jaarlijkse rendement aandelen en goud per decennium

Zo presteerde goud in de jaren 80 en 90 niet goed, toen aandelen wel een hoog rendement opleverden. In de jaren 00, waarin de internetzeepbel werd gevolgd door de Grote Financiële Crisis, presteerde goud wél heel goed. Hiermee kan een blootstelling aan goud dus bescherming brengen naar het totale beleggingsportfolio. 

Tot slot is er nog een andere (betere) manier om te profiteren van ontwikkelingen in de goudprijs. Beleggen in een grondstof zoals goud heeft namelijk het grote nadeel dat het zelf geen waarde creëert. De enige manier om een positief rendement te boeken is wanneer de markt de prijs opdrijft.

Dit grote nadeel is te omzeilen door aandelen van goudproducenten te kopen, dus goudmijnaandelen. Aandelen van succesvolle goudmijnen kunnen enorm in waarde stijgen, zelfs wanneer de goudprijs gelijk blijft. Wanneer de goudprijs stijgt nemen de marges nog meer toe, waardoor dit soort aandelen vaak een enorme hefboom op de goudprijs hebben.

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.