Aandelen
Aandelen

Hét antwoord op de Europese energiecrisis

Ronald 16 april 2024

De oorlog in Oekraïne heeft veel veranderd. Vooral in de Europese energievoorziening. In 2021 was Europa nog voor 42% van zijn aardgasimport afhankelijk van Rusland. Eind vorig jaar was dat nog 14%. We hebben dus nog een hele weg af te leggen.

Hoewel er een embargo is tegen de import van Russische olie, gaat het embargo van Russisch aardgas pas in vanaf 2027.

Maar sneller mag natuurlijk altijd.

Hier ziet u hoe Europa minder afhankelijk wordt van Russisch aardgas door een bredere diversificatie en lager verbruik.

Nu is het de taak om vooruit te kijken om ook die laatste 14% Russisch aardgas af te bouwen.

Maar dat zal niet zo gemakkelijk gaan.

Herstellen en het in gebruik nemen van de Nord Stream pijpleiding is zo goed als uitgesloten en het contract dat Oekraïne heeft met Rusland voor de transit verloopt eind 2024.

Ook een verlenging van dat contract is zo goed als uitgesloten.

Blijft er over … de import van LNG via scheepvaart.

Maar ook hier moet Europa rekening houden met de infrastructuur om te importeren én concurrentie uit Azië die ook LNG willen importeren.

Blijft er nog één alternatief over …

Zélf meer aardgas produceren.

Het Europese vasteland staat nu niet bepaald bekend om zijn aardgasproductie, en al zeker niet nu het aardgasveld in het Nederlandse Groningen is gesloten.

Maar dat wil niet zeggen dat er geen aardgas in Europa te vinden is.

In tegendeel.

Dat bewijst de nieuwste aandelentip van Value onder 10.

De analisten hebben een (klein) aandeel gevonden dat hét antwoord op de Europese energiecrisis moet worden als een van de grootste Europese aardgasproducenten.

Het heeft daarvoor een bijzonder team samengesteld bestaande uit:

  • expertise van de Europese energievoorziening
  • expertise op het gebied van kapitaalmarkten

“Our vision is to leverage our expertise and capital to build the dominant new clean oil and gas company in Europe and deliver value for all stakeholders.”

Een visie dus om Europa te voorzien van de nodige energiegrondstoffen én daarbij waarde te creëren voor de aandeelhouders.

Dat vinden de analisten van Value onder 10 een prachtige visie voor een bedrijf dat vandaag een marktwaarde heeft van minder dan 50 miljoen euro.

Dit – vandaag – kleine bedrijf wil dus een grote speler worden in de exploratie én toekomstige exploitatie van Europese gasvelden.

Het heeft hiervoor al een dominante positie opgebouwd in Duitsland en is ook aan de slag in Oostenrijk.

Recent werd er ook een project overgenomen in Tsjechië.

Uitbreiding naar andere Europese landen staat op het programma, als er interessante projecten binnen het huidige wetgevende kader te vinden zijn.

De komende jaren zal er een redelijk constante flow aan exploratieresultaten gepubliceerd worden wat de beurskoers kan aanvuren.

Europese onafhankelijkheid van aardgas begint nu eenmaal met exploratie en productie van aardgas in eigen bodem.

Management van dit kleine bedrijf is wereldtop

20 jaar geleden heeft een deel van de bedrijfstop al ervaring opgedaan door een olieveld in Albanië op te kopen.

13 maanden later was dit project al +1.000% méér waard.

In 2008 werd een schalie aardgas project in Europa op poten gezet.

Tussen 2009 en 2011 steeg de waarde van dit project met +4.000% met exploratiesuccessen in Polen en enkele andere landen.

Een van de adviseurs was actief bij een bedrijf dat overgenomen werd voor 575 miljoen dollar en een dat voor 2,5 miljard dollar werd overgenomen door Exxonmobil.

Een kerninvesteerder is voormalig oprichter en CEO van Lionsgate Entertainment en Goldcorp en hij verkocht Lithium X Energy voor 265 miljoen dollar.

De Chairman was actief in een oliebedrijf dat op 3 jaar tijd de beurskoers zag stijgen met +5.000%.

Kortom …

Dit zijn geen kleine bedragen en rendementen.

Er zit behoorlijk wat kennis en ervaring in dit bedrijf, maar ook kennis én kapitaal om dit kleine exploratiebedrijf op de wereldkaart te zetten.

Een jaar geleden werd er nog 12 miljoen dollar opgehaald terwijl het slechts de bedoeling was om 8 miljoen dollar op te halen.

De interesse was echter zo hoog, dat ze 50% meer kapitaal bij elkaar gekregen hebben.

Een goed en mooi teken van vertrouwen, én …

Zéér interessant voor u aangezien de beurskoers vandaag zowat aan de helft noteert als een jaar geleden.

Een fantastische opportuniteit, aldus de analisten van Value onder 10.

Dit is een klein, onbekend, bedrijf vol wereldtoppers die weten hoe ze enorme rendementen moeten realiseren in deze sector.

Kennis, kapitaal én opportuniteit.

En vandaag heeft u de kans om medeaandeelhouder te worden aan minder dan de helft van de prijs.

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.