Analyse
Analyse

In het slechtste geval +53% rendement

Ronald 29 januari 2024

Dit bedrijf profiteerde enorm van de pandemie, omdat hiermee de trend naar luxer thuiseten werd ingezet. Daarnaast waren de analisten van Kannibalen positief over de succesvolle investeringen in vers eten en de sterke groei van het digitale segment. Tot slot beloonde dit bedrijf uiteraard haar aandeelhouders via dividend en het constant inkopen van eigen aandelen. MAAR …

Als kers op de taart kon het aandeel voordelig aangeschaft worden: tegen zo’n 12 keer de gecorrigeerde winst.

Een prachtige kans voor de leden van Kannibalen, om een hoog totaalrendement te boeken.

Maar toch liep het anders.

Het management kondigde namelijk een grote en complexe overname aan. Direct hadden de analisten hun twijfels, dit zou wel eens op veel weerstand van toezichthouders kunnen rekenen.

Daarom kwamen de analisten met een actieplan: verkoop nu de helft van de positie, en stel hiermee +45% rendement veilig.

De andere helft werd aangehouden om de ontwikkelingen af te wachten.

En nu blijkt dat de ontwikkelingen inderdaad niet zo positief zijn. De analisten noemen het zelfs ‘een hoofdpijndossier’.

De overname is nog steeds niet rond en management moet steeds meer concessies doen om deze toch door te drukken.


Laatste vijf verkooporders Value Jagers, inclusief de Kannibaal

De deal wordt dus steeds minder interessant. Het zal niet de eerste keer zijn dat een bedrijf zich enorm verslikt in een overname. Daarom kregen de leden in een nieuwe update te horen: beter verkopen!

Met een rendement van +53%.

Beleg ook in Kannibalen van de beurs

Dit is een perfect voorbeeld van de meerwaarde van goede research, en het kopen van Kannibalen (ver) onder de intrinsieke waarde.

Soms zit het namelijk tegen.

Zoals een overname die dreigt te mislukken. Dat kon niemand voorspellen. Toch boeken de leden van Kannibalen een mooi totaalrendement, dankzij de scherpe aankoopprijs.

Nog opvallender is dat dit rendement slechts een paar procent achterblijft bij het rendement van de S&P 500.

Dus beleggen in een ‘saaie supermarktketen’ in plaats van de Magnificent Seven én een enorme tegenslag te verwerken krijgen.

En dan nog een rendement realiseren wat vergelijkbaar is met dat van de meest succesvolle index.

Dat is de kracht van beleggen in de Kannibalen van de beurs.

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.