Nieuws
Nieuws

Inverse rentecurve: wat nu?

Ronald 11 december 2018

Er is de laatste tijd veel sprake van een inverse rentecurve in de Verenigde Staten. En dat heeft zo zijn reden. Een inverse rentecurve is namelijk een goede barometer voor een recessie. Sinds 1970 werden alle 7 recessies in de Verenigde Staten voorafgegaan door een inverse rentecurve. Maar wat is dat nu precies?

In normale omstandigheden ligt de rente op een overheidsobligatie met een langere duurtijd hoger dan bij obligaties met een lagere duurtijd. Beleggers die een obligatie kopen op 30 jaar lopen meer risico dan een belegger die een obligatie koopt op 1 maand. Hoe meer risico, hoe groter de compensatie voor dat risico en hoe hoger de rente zou moeten zijn.

Het verschil tussen een kortetermijnrente en een langetermijnrente noemt men een rentecurve (of spread).

Soorten rentecurve

Een steile rentecurve betekent dat het verschil tussen de rente op korte termijn en lange termijn groot is. Een vlakke rentecurve betekent dat het verschil tussen de rente op korte termijn en lange termijn klein is.

Momenteel is er een vlakke rentecurve met hier en daar een kleine inversie. Als je obligaties koopt op 2 jaar krijg je momenteel evenveel rente (2,75%/jaar) als op 5 jaar? Dat is zeer vreemd. En je krijgt zelfs 2,76% rente per jaar op 3 jaar, maar dan slechts 2,75% per jaar op 5 jaar.

Bron: Amerikaanse schatkist

Wat is nu een inverse rentecurve?

In zeldzame gevallen ligt een kortetermijnrente hoger dan een langetermijnrente. In dat geval spreekt men van een inverse rentecurve.

inverse rentecurve

De kortetermijnrente wordt vooral beïnvloed door de rentevoet van de Federal Reserve. De langetermijnrente wordt vooral bepaald door de markt, vaak op basis van de inflatieverwachtingen.

De Federal Reserve is nu al 3 jaar de rente aan het verhogen. Dit heeft de rente op kortetermijnobligaties omhooggeduwd. Maar de markt ziet nog geen stevige inflatie in de toekomst. De forse daling van de olieprijs drukt op de inflatieverwachtingen waardoor de langetermijnrente terug daalt terwijl de Federal Reserve nog steeds aangeeft door te gaan met het verhogen van de kortetermijnrente.

Een inverse rentecurve is een klassiek signaal dat er een recessie op komst is. De laatste 50 jaar werd iedere recessie in de Verenigde Staten voorafgegaan door een inverse rentecurve. Slechts 1 keer werd er een vals signaal gegeven waarbij een inverse rentecurve niet gevolgd werd door een recessie.

Wanneer volgt de recessie?

Een inverse rentecurve betekent niet dat de Verenigde Staten zich morgen in een recessie bevindt. Vaak wordt de 10-jarige rente genomen als maatstaf voor de langetermijnrente, maar voor de korte termijnrente varieert dit al eens.

Wanneer we kijken naar de spread tussen de 3-maandelijkse rente en de 10-jarige rente, voltrekt een recessie zich in 4 van de 7 recessies binnen het jaar. Maar in 3 van de 7 recessies ging er 12 tot 17 maanden over.

Anderzijds, wanneer men de 2-jarige rente gebruikt als maatstaf voor de kortetermijnrente, volgt een recessie na gemiddeld 627 dagen. Dat zou betekenen dat de recessie in de Verenigde Staten plaatsvindt in september 2020.

Conclusie

De vlakke rentecurve signaleert in ieder geval een vertraging van de economische groei in de Verenigde Staten. De inversie is nog bijzonder jong en bijzonder klein. Om nu al te spreken van een recessie is veel te vroeg. In vele gevallen stijgt de beurs nog, zelfs bij een inverse rentecurve.

Merk ook op: wie op lange termijn belegt, die hoeft hier allemaal niet wakker van te liggen. Goede bedrijven zullen goed blijven. Zij kunnen een recessie heus wel overleven. Niet iedere recessie is een systeemcrisis.

inverse rentecurve en de beurs

Het wordt wel belangrijk om de rentecurve in het oog te houden. Wanneer de inverse rentecurve uitdiept, kan dit wel voor de nodige angst zorgen op de financiële markten. Wij raden altijd aan om voorzichtig te werk te gaan (voldoende cash achter de hand te houden, je portefeuille goed spreiden, mondjesmaat kopen, etc.).

Wie deze regels in acht neemt hoeft dus nu niet plots al zijn aandelen te verkopen. We weten allemaal dat er tijdens slechte tijden bijna altijd de beste deals te maken zijn. Een goede crisis of recessie is dan ook HET moment om in de markt te blijven, eventueel bij te kopen, en alles goed op te blijven volgen.

Top-7 aandelen voor 2019

Wat is er beter dan goede bedrijven kopen op de beurs? Goede bedrijven kopen wanneer ze afgestraft zijn.