Beleggen
Beleggen

Is dit een herhaling van het jaar 2000?

Joeri 14 februari 2024

Een kleine groep aandelen zorgde voor een groot deel van de rendementen in 2023. Er is zelfs een nieuwe term voor in het leven geroepen: The Magnificent Seven. De zeven grote Amerikaanse technologiebedrijven lijken niet te stoppen. 

Het gaat om Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia en Tesla. Ook in 2024 presteert deze groep beter dan de index. Moeten beleggers dan maar alle andere aandelen verkopen en volledig in deze groep beleggen? Wie lessen uit het verleden trekt weet van niet. 

We zien namelijk gelijkenissen met de dotcom bubbel die rond de eeuwwisseling barstte. In maart 2000, op de piek van de index en het optimisme, waren er ook een aantal Amerikaanse technologiebedrijven oppermachtig. Dit betrof Microsoft, Cisco, General Electric en Intel. Niets kon deze bedrijven stoppen, dat was toen althans de gedachte. 

Dit waren de vier grootste bedrijven in de S&P 500, terwijl de waarderingen hoog waren opgelopen. Deze groep werd namelijk verhandeld tegen 57 keer de verwachte winst. De verwachtingen waren dus hooggespannen, de gemiddelde prognose van analisten voor deze groep was een omzetgroei van 21% per jaar. 

Die verwachting werd niet waargemaakt. De omzet van deze vier groeide met ‘slechts’ 6% per jaar. Het resultaat: in 2000 leverden deze vier aandelen een totaalrendement van -37%. Terwijl de 496 andere bedrijven uit de index slechts 4% inleverden.

We kunnen hieruit een les trekken. Want we schreven ‘slechts’ niet voor niets tussen haakjes. In die periode was 6% omzetgroei namelijk nog steeds erg goed. De andere 495 bedrijven uit de S&P 500 groeiden hun omzet namelijk ook met 6% over dezelfde periode. De sterkste bedrijven presteerden dus minstens net zo goed. Toch boekte de andere bedrijven in het jaar 2000 een rendement wat 33 procentpunt hoger lag.

Temper de verwachtingen

De oorzaak: de verwachtingen. Voor de top 4 rekende beleggers op 21% omzetgroei, en dit werd 6%. Een enorme tegenvaller. Voor de andere aandelen werd gerekend op een omzetdaling van 7%, maar dit werd een omzetgroei van 6%. Een enorme meevaller. 

We kunnen stellen dat de verwachtingen in 2000 veel te hooggespannen waren. Dat brengt ons terug bij 2024 en de Magnificent Seven. We geven namelijk toe dat dit prachtige bedrijven zijn, die de komende jaren waarschijnlijk goed zullen presteren. Maar dat betekent niet dat beleggers er ook een mooi rendement mee zullen boeken.

De markt rekent voor deze groep namelijk om een omzetgroei van 12% per jaar voor de komende twee jaar. Voor de rest van de aandelen uit de S&P 500 wordt uitgegaan van een omzetgroei van 4% per jaar. 

Wanneer de groei van de grootste bedrijven een paar procent tegenvalt, is een enorme rotatie waarschijnlijk. In 2000 hebben we gezien dat de andere bedrijven uit de index dan zo een 33 procentpunt hoger rendement kunnen leveren.

Auteur is long AMZN, AAPL, CSCO

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.