Beleggen
Beleggen

Kannibaal vervijfvoudigt beloning aandeelhouders

Ronald 6 juli 2024

Wij hebben de analyse doorgenomen en zijn het met de analisten van Kannibalen eens: wat een bijzondere kans is dit!

De analisten tippen namelijk een aandeel van een modern en snelgroeiend bedrijf.

Maar misschien wel belangrijker: dit bedrijf staat op het punt het aandeleninkoopprogramma ruimschoots te vervijfvoudigen.

Inkoop aandelen, en het extra programma wat beschikbaar komt

Dit bedrijf heeft namelijk een ‘ouderwets’ segment verkocht. Een transactie die in de komende maanden wordt afgerond. Een zeer sterke zet van het management.

Het verkochte onderdeel:

  • heeft nauwelijks omzetgroei
  • terwijl de marges lager zijn dan in de rest van de business
  • en ze een hele goede prijs krijgt: 10 keer gecorrigeerde EBITDA

10 keer gecorrigeerde EBITDA is een goede prijs, omdat het gehele bedrijf nu verhandeld wordt tegen een lagere waardering.

Sterker en winstgevender bedrijf

Na deze verkoop is het een SaaS-bedrijf geworden, waarbij maar liefst 93% van de omzet uit abonnementen komt. De Revenue Retention Rate bedraagt bovendien maar liefst 97%.

Hele voorspelbare omzet en kasstromen dus!

Daarbij heeft management een concreet plan voor de opbrengst van de verkoop:

  • investeren in verder uitrollen van het snelgroeiende SaaS aanbod
  • aflossen van schulden voor een sterke balans
  • extra belonen van de aandeelhouders (inkopen van eigen aandelen)

Het is nu al een sterk bedrijf, dat zich straks helemaal hervormt tot een gespecialiseerde software-speler. Waarbij de gehele bedrijfswaarde nu minder dan 10 keer de gecorrigeerde EBITDA bedraagt.

Dat is natuurlijk uitzonderlijk voordelig, en dat ziet het management ook. Daarom wordt direct na de verkoop van het segment het aandeleninkoopprogramma enorm verhoogd.

De analisten van Kannibalen verwachten daarom dat dit het startschot vormt voor een lange periode van hoge beloningen voor de aandeelhouders.

De geschiedenis toont aan dat wanneer een bedrijf start met het teruggeven van kapitaal aan de aandeelhouders, er een zeer lucratieve periode aanbreekt voor beleggers.

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.