Kooptip
Kooptip

Koershalvering biedt koopkans

Ronald 18 december 2017

De olie- en gassector heeft het de jongste jaren hard te verduren gekregen. We mogen zelfs spreken van één van de slechtste periodes van de afgelopen decennia. De sector was, en is nog deels, bij de meeste beleggers uit de gratie.

Hoofdoorzaak is natuurlijk de gedaalde olieprijs. Die evolutie werd dan weer ingegeven door o.a. de opkomst van de ontginning van schalieolie in de VS, waarop grote olieproducenten zoals Saoedi-Arabië hun productie op peil hielden om de Amerikanen stokken in de wielen te steken. En de race naar hernieuwbare energiebronnen heeft de vraag naar olie evenmin ondersteunt.

Eén van de typische gevolgen van een prijsdaling van een grondstof, is dat veel exploratie-  en exploitatiebedrijven hun investeringen terugschroeven.

Bij hoge prijzen wordt vaak te veel geïnvesteerd, wat het aanbod nadien vergroot, terwijl bij lage prijzen te weinig wordt geïnvesteerd, wat het aanbod nadien verkleint. De prijzen volgen die evoluties, zodat vaak afwisselend van ‘boom- & bust’-jaren sprake is. We hebben duidelijk enkele ‘bust’-jaren achter de rug.

Desondanks zien we dat de productie en consumptie van liquide brandstoffen de afgelopen jaren gemiddeld in evenwicht blijft en, vooral, beide toenemen. De wereld zal nog niet onmiddellijk het gebruik van fossiele brandstoffen abrupt stopzetten.

Meer koerspotentieel dan Royal Dutch Shell?

Op onderstaande grafiek ziet u hoe enkele grote oliebedrijven hun kapitaalinvesteringen in de afgelopen jaren drastisch hebben verlaagd,…

…maar ook dat het dieptepunt al enkele jaren achter de rug is en men stilaan weer meer begint te investeren.

Een sector die bij beleggers uit de mode is en waar de waarderingen (daardoor) bovendien laag zijn, is een geliefkoosd jachtterrein voor ons.

Wat dacht u van een goedkoop bedrijf dat op wereldschaal een vooraanstaande dienstverlener is aan de olie- en gassector? Het aandeel, dat na een halvering thans op de beurs aan de laagste prijsniveaus van de afgelopen vijf jaar wordt verhandeld, noteert daarnaast tegen een historisch relatief lage koers/boekwaarde.

Wat als de oliesector blijft kwakkelen?

Het is geen voorspelling, maar je kan nooit uitsluiten dat de westerse economieën volgend jaar of in 2019 plots en onverwacht weer eens in een recessie duiken, wat een prijsherstel van olie in de kiem zou kunnen smoren. Dat is een negatief scenario, wat we natuurlijk wel in het achterhoofd moeten houden.

Het bedrijf in kwestie zal dan wellicht niet opnieuw recordwinsten kunnen boeken, maar we willen erop wijzen dat het de afgelopen jaren, tijdens een enorm moeilijke periode in de sector, steeds een positieve vrije cashflow is blijven genereren. Het dividend werd sinds 2010 verdubbeld en is de laatste drie jaar op een hoog en stabiel niveau gebleven.

De schuldgraad van dit bedrijf blijft al jaren ruim binnen de perken en bedraagt steeds minder dan 25% van het eigen vermogen.

Kortom, ook in minder goede jaren bleef de balans gezond en heeft men zonder cash te verbranden goed stand kunnen houden. De kans is behoorlijk groot dat dit in de toekomst, in het slechtste geval (lees: bij een olieprijs die niet meer stijgt, wat niet het meest waarschijnlijke scenario is), zo zal blijven.

Tot zover een negatief scenario. Indien de olieprijs wel verder zou stijgen en de investeringen van oliemajors ook verder toenemen, is een sterk winstherstel van dit kwaliteitsbedrijf zeer waarschijnlijk. Bovendien kan men als marktleider en innovatieve speler profiteren van de vraag naar nieuwe producten, waarmee klanten zoals oliemajors kosten kunnen besparen.

Unieke kans op goedkoop olieaandeel

Op het vlak van de bedrijfsresultaten is beterschap reeds ingezet, de beurskoers heeft dat herstel echter nog niet gevolgd. Dit creëert o.i. momenteel dus een interessante kans om tot aankoop over te gaan. En in afwachting van verder winstherstel genieten aandeelhouders van een brutodividendrendement van ruim 3%.

Meer of dit ondergewaardeerd aandeel leest u in onze bijhorende insight die onderaan deze pagina gevonden kan worden.