Aandelen
Aandelen

Koopje: Top-10 lithiummijn wereldwijd

Ronald 26 januari 2024

Stel u een keer voor dat de beurskoers van Apple zonder fundamentele reden zou dalen tot onder 50 dollar. Alleen omdat het sentiment voor technologieaandelen daalt.

Zou u dan kopen?

Of stel dat u aandelen Nvidia zou kunnen kopen onder 100 dollar. Alleen omdat de prijs voor GPU chips – tijdelijk – daalt.

Zou u dan kopen?

Waarschijnlijk en hopelijk wél.

Dit zijn kwalitatief zeer goede bedrijven met sterke groeivooruitzichten.

Wanneer er fundamenteel niets aan de hand is met het bedrijf, maar enkel met het sentiment of een tijdelijke prijsdip van het verkoopproduct, zijn dat vaak dé beste momenten om te kopen.

Buy low … sell (?) or go high.

Hetzelfde maken we nu mee met de junior lithium miner van Value for Life: Grondstoffen.

Dit aandeel werd op 16 september 2022 aangeraden aan een koers van 7 CAD.

Om vervolgens op 30 januari 2023, dus zo’n 4,5 maanden later+120% winst te nemen aan een koers van 14,30 CAD.

Maar de laatste 6 maanden gaat de beurskoers weer helemaal naar af.

De koers staat vandaag zelfs onder de eerste aankoopkoers van september ’22.

Niet leuk voor huidige aandeelhouders, maar een kans voor diegene die het aandeel gemist hebben tijdens de eerste grote run up.

Is er fundamenteel iets gewijzigd?

Nee!

De ontdekking van deze lithiummijn is en blijft één van de belangrijkste en grootste lithiumontdekkingen in de wereld.

In enkele jaren tijd heeft deze junior zich volledig op de kaart gezet als een van de top-10 lithiummijnen.

Wereldwijd!

Het heeft een grote deposit die door uitstekende metallurgie en goedkope, lokale Hydro-energie, een zeer goed kostenprofiel zal hebben.

Iets wat cruciaal is om deze cyclische business te overleven.

Een chemiereus met een marktwaarde van 14 miljard dollar investeerde reeds meer dan 100 miljoen dollar in deze junior.

De enige reden waarom de beurskoers daalt, is omdat de prijs voor lithium daalt.

Maar lithium is en blijft een bijzonder belangrijke grondstof voor de toekomst van het elektrische wagenpark.

De prijs zal niet laag blijven.

De eerste lithiumproducenten hebben de productie ondertussen al vermindert of stilgelegd, een teken dat de prijzen – na te hoog – nu te laag staan.

Een jonge, cyclische business ten voeten uit.

Wat dus de uitzonderlijke mogelijkheid biedt op een tweede kans om deze lithium junior van wereldklasse te kopen aan een spotprijs.

Deze junior is trouwens net begonnen aan hun 2024 boorprogramma dat tussen nu en eind april 45.000 meter aan boringen zal bevatten.

Er zijn ook nog 125 boorresultaten van 2023 te goed!

Dit kan snel voor een nieuwe ‘goednieuwsshow’ zorgen wat de beurskoers terug hoger kan stuwen.

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.