Beleggen
Beleggen

5 lessen uit decennia aan beleggingservaring

Joeri 28 maart 2024

Bij Value Jagers werken een aantal zeer ervaren beleggers, met tientallen jaren aan beurservaring. We hebben aan deze ‘oude rotten’ gevraagd wat voor belangrijke lessen ze in al die tijd geleerd hebben. 

Hiervan hebben we de vijf meest interessante verzameld, vooral jonge en/of minder ervaren beleggers kunnen hiervan leren. 

Ervaringen bepalen de perceptie van risico

De behoefte en noodzaak om beleggingsrisico’s te nemen moet gebaseerd zijn op levensfase, beleggingshorizon, financiële omstandigheden en doelen. Maar de risicobereidheid overtreft dit allemaal, en dat is vaak op basis van ervaringen uit het verleden. 

Als je werkte voor V&D, of een groot deel van je vermogen belegd had in Imtech, kijk je nu waarschijnlijk anders naar risico’s. Dat is helemaal niet erg, maar het is belangrijk dat je dit van jezelf herkent, en hier rekening mee houdt in je financiële planning.

Een hogere intelligentie zorgt niet voor hogere rendementen

Buffett omschreef dit goed: “Beleggen is geen spel waarbij een man met een IQ van 160 de man met een IQ van 130 verslaat. Wat je nodig hebt, is een gemiddelde intelligentie en het temperament om de neigingen te beheersen die andere beleggers in de problemen brengt.”

We zijn het hier hartgrondig mee eens. We kennen zeer intelligente mensen die toch waardeloze beleggers zijn. Ze kunnen hun emoties niet beheersen, en vaak maakt hun academische afkomst ze overmoedig. Wat je nodig hebt in het beleggen is ‘emotionele intelligentie’. Je moet je eigen emoties kunnen herkennen, analyseren en negeren. 

Niemand leeft in de lange termijn

Het is, terecht, een veelgehoord principe binnen het beleggen: focus op de lange termijn. Het langetermijnrendement is eigenlijk het enige wat er toe doet. Maar het is belangrijk om te beseffen dat iedere belegger een serie aan kortetermijngebeurtenissen moet doorstaan om tot de lange termijn te komen. 

Daarom moet je een goede strategie hebben die je door de korte termijn helpt. Een perfecte langetermijnstrategie is waardeloos als je je hier op de korte termijn niet aan kunt houden. 

‘Set it and forget it’ was nog nooit zo makkelijk, of moeilijk

Een goede manier om op de lange termijn welvaart te vergaren is via een automatisch systeem. Iets wat je eenmaal instelt, en daarna zo lang mogelijk met rust laat. Ofwel ‘Set it and forget it’ (stel het in, en vergeet het). Dit was nog nooit zo eenvoudig. Transactiekosten waren nog nooit zo laag, en de mogelijkheden om automatisch te beleggen zijn eindeloos. Sommige brokers bieden ook automatische herbalancering en herinvestering van dividend aan. 

Aan de andere kant is het nog nooit zo moeilijk geweest om niets te doen. De verleiding om toch actie te ondernemen is groot. Er komen constant nieuwe producten op de markt, en de media schreeuwt om aandacht. Hierdoor wordt het vasthouden aan een eenvoudige strategie toch nog erg moeilijk gemaakt. 

Beleggen is moeilijk

We sluiten af met bovenstaande korte les. Wees niet te streng voor jezelf, het is niet simpel. Iedereen maakt fouten, zeker in het begin. Ironisch genoeg maakt het besef dat beleggen moeilijk is, het beleggen weer iets eenvoudiger. 

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.