Beleggen
Beleggen

5 lessen van een minder bekende waardebelegger

Joeri 25 maart 2024

Wanneer we denken aan beroemde en succesvolle waardebeleggers gaat het – terecht – al snel over Warren Buffett. Maar er zijn meer professionals die deze strategie zeer succesvol toepassen. Bijvoorbeeld Allan Mecham, en zijn fondsen van Arlington Value. Met zijn AVM Ranger Fund boekt hij sinds 2008 een samengesteld rendement van maar liefst 37,9% per jaar. 

Mecham hanteert een, op het oog, eenvoudige strategie. Hij werkt met een klein team en ze speuren naar bedrijven die op de lange termijn een hoog rendement kunnen verzorgen. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat ze zo lang mogelijk gebruik maken van het samengestelde rendement dat succesvolle bedrijven kunnen verzorgen. 

Deze relatief eenvoudige strategie is goed te kopiëren, we hebben hiervoor vijf belangrijke lessen gevonden in de brieven van Mecham. 

Het voordeel van minder informatie: het vermijden van ruis

Hoewel Mecham veel leest, van kranten tot jaarverslagen, schrijft hij toch dat er vaak te veel ruis is. Hij vermijdt namelijk ‘financiële televisie’ en sensationele online media. Hij houdt het daarom graag bij informatie ‘van de bron’. Daarbij: hoe minder je informatie tot je neemt, hoe meer tijd je hebt om over die informatie na te denken. 

De valkuilen van het verkopen van een sterk bedrijf

In 2010 schreef hij letterlijk aan zijn aandeelhouders: “Verkopen is moeilijk, en mijn track record laat zien dat het meestal een vergissing is.”

Als je een sterk bedrijf hebt gevonden, met een managementteam dat heeft bewezen haar kapitaal goed te alloceren, moet je blijven zitten. Hij verkoopt daarom eigenlijk alleen wanneer het bedrijf minder goed presteert. De beurskoers of waardering van het aandeel zijn hierbij niet of nauwelijks van belang.

De kracht van inactiviteit en geduld

Dit punt valt nauw samen met het voorgaande. Om een succesvolle waardebelegger te zijn moet je veel geduld hebben. Je moet niets kunnen doen, terwijl je wacht op kansen. Dit geduld is tevens nodig om succesvolle bedrijven zeer lang aan te houden. Om te kunnen profiteren van het zeer sterke effect van samengesteld rendement is inactiviteit strikt noodzakelijk.

Denk aan de lange termijn voor duurzame rendementen

Wanneer Mecham over dit principe schrijft, zien we overeenkomsten met de strategie van Warren Buffett. Ook Mecham heeft het namelijk over ‘het denken als een eigenaar’. Zie het niet als een aandeel dat je met een paar klikken verhandeld op de beurs, zie het als een stukje van een bedrijf. 

Dit helpt met het focussen op de lange termijn. Een eigenaar doet zijn bedrijf niet van de hand na een wat minder jaar, laat staan na een wat minder kwartaal. Zaken als een duurzaam concurrentievoordeel en langetermijnvooruitzichten zijn veel belangrijker dan een tijdelijke dip in marges.

Een geconcentreerd portfolio voor een hoger rendement

Hoewel een geconcentreerd aandelenportfolio zorgt voor meer volatiliteit, is het ook noodzakelijk voor een hoger rendement. Hierin onderscheidt Mecham zich van andere fondsen, en dit voorbeeld is eenvoudig te volgen voor particuliere beleggers. Een geconcentreerd portfolio is over het algemeen een stuk volatieler dan de index. Dat geldt twee kanten op, en veel klanten pikken het niet wanneer een fonds een periode beduidend minder goed presteert dan de index. Daarom werken veel fondsbeheerders met breed gespreide portfolio’s, met matige rendementen.

Mecham heeft binnen zijn fondsen meestal 10 tot 15 posities. Periodiek loopt de weging van de zwaarste positie op tot zo’n 50%. Ongekend in de sector. Dat kan omdat Mecham denkt als een eigenaar, en weet wanneer zich goede kansen voordoen.

Helaas heeft Mecham in 2020 besloten zijn fondsen op te heffen.

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.