Aandelen
Aandelen

Offshore windenergie capaciteit zal tussen 2022 en 2035 vervijfvoudigen

Ronald 18 mei 2024
Recent waren we voor de tweede keer te gast bij Ondernemerslounge op RTL-Z. Bekijk hier op YouTube. Daarin vermelden we onder andere dat we bij Value Jagers gespecialiseerd zijn in ondergewaardeerde, onbekende, bedrijven uit nichesectoren op de beurs.

Zoals Scheepvaart.

Scheepvaart is een bijzonder cyclische en op het eerste zicht moeilijke sector om in te beleggen.

Maar dat is niet zo als u de dynamiek van de sector begrijpt.

Dan wordt het zelfs heel eenvoudig.

Eigenlijk werkt het zo:

  • Veel schepen
  • Weinig vraag
  • = Lage aandelenkoersen

OF

  • Weinig schepen
  • Veel vraag
  • = Hoge aandelenkoersen

Een mooi voorbeeld daarvan is TideWater dat een van de belangrijkste spelers is in de sector van OffShore Supply Vessels.

Dat zijn schepen die ten dienste staan van de offshore olie- en gasindustrie.

Op het moment van de aankoop ging deze sector over van veel schepen en weinig vraag naar weinig schepen en veel vraag.

Met als gevolg dat de beurskoers zo’n 2 jaar later meer dan +330% hoger staat.

In 2022 was dat een moeilijke sector, maar eigenlijk een heel eenvoudige belegging.

Vandaag hebben de Scheepvaart analisten opnieuw zo’n sector gevonden.

Offshore Windenergie

Deze keer niet bij de offshore olie- en gasindustrie, maar bij de offshore windenergiesector.

Want die sector heeft een probleem, …

Een probleem dat er niet genoeg schepen zijn.

De opmars van alternatieve energie gaat verder en offshore windenergie is daar een van de grootste groeisectoren van.

Men berekende dat de globale offshore windenergie capaciteit tussen 2022 en 2035 zal vervijfvoudigen.

Dat betekent niet alleen meer installaties, maar ook betere/efficiëntere installaties.

En dat betekent dat alles groter en groter moet worden.

De huidige windturbines voor offshore windenergie zijn groter dan de Eifeltoren! (zie afbeelding hieronder)

Wat op zijn beurt weer betekent dat de schepen die nodig zijn om deze gigantische windturbines te bouwen, een steeds grotere capaciteit moeten hebben.

En daar wringt het schoentje momenteel.

Die zijn er niet, of toch niet voldoende.

Zo zouden er volgens Clarksons Offshore Renewables vandaag maar 15 tot 20 schepen buiten China voorhanden zijn met de nodige capaciteit om deze giga-turbines te bouwen.

Woodmac berekende dat er de komende jaren 14,8 miljard dollar aan investeringen in nieuwe schepen nodig is om aan deze vraag te voldoen.

Terwijl er momenteel slechts 1/3 van dit bedrag is vastgelegd.

Ten slotte komt deze sector ook uit een moeilijke periode met supply chain problemen en afschrijvingen van uitgestelde projecten in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Maar nu komt de sector terug in een stroomversnelling waarbij de vrachttarieven al aangeven dat er tekorten zijn.

Waar deze in 2022 nog rond de 200.000 dollar per dag bedroegen, wordt er vandaag al meer dan 350.000 dollar per dag betaald voor de nieuwste en grootste schepen.

En dan moeten de echte tekorten nog komen.

Bij Scheepvaart hebben ze dan ook een nieuwe aandelentip toegevoegd aan de selectielijst, een bedrijf dat zich positioneert om een sterke speler te worden in de komende jaren.

Zo niet dé sterkste.

Vergelijkbaar met TideWater in de OSV-sector 2 jaar geleden.

In tegenstelling tot vele andere spelers in de sector zijn ze de énige die uitsluitend actief is in de offshore wind installaties.

Een sterk competitief voordeel.

En het heeft als een van de weinige bedrijven de expertise en capaciteit om de grootste en meest complexe volgende generatie offshore windinstallatieprojecten aan te pakken, inclusief de nieuwste windturbines en XXXL-funderingen.

Abonnees kunnen dit aandeel ontdekken in het Scheepvaart maandrapport van april.

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.