Economie
Economie

OPEC+ verlengt productieverlagingen 

Joeri 6 maart 2024

Afgelopen zondag besloot OPEC+ dat ze de huidige productieverlagingen tot halverwege het jaar in stand houden. Dit doen ze om de olieprijs te ondersteunen, en om te voorkomen dat er een overschot ontstaat. 

De beperking van 2 miljoen vaten per dag blijft in ieder geval tot eind juni in stand. Saudi-Arabië neemt de helft van de productiebeperking voor haar rekening. Deze stap moet de olieprijs stabiel houden rond de $ 80 per vat, het niveau van de afgelopen maanden. Deze balans lijkt gevonden te zijn, ondanks de verstoringen voor de scheepvaart in het Midden-Oosten, en het hoge aanbod vanuit de VS.

Het was al de verwachting dat het energiekartel de productieverlaging zou verlengen. Er is momenteel sprake van een seizoensgebonden daling in de consumptie van olie, en een hogere productie in landen die niet onder OPEC+ vallen. Dit betreft met name de eerder genoemde Amerikaanse olieproductie, die zich op recordhoogtes bevindt.

De olieprijs is desondanks dus gestabiliseerd rond de $ 80 per vat, en dat is historisch gezien nog altijd aan de hoge kant. Het is bijvoorbeeld hoger dan voor de pandemie, toen bevond de prijs zich nog rond de $ 70 per vat. 

Dat betekent dat veel olieproducenten momenteel erg winstgevend opereren. Ook bedrijven die andere diensten leveren aan de sector, zoals bijvoorbeeld transport, kampen met gunstige omstandigheden. 

Blootstelling aan deze sector verstandig

Toch is deze sector uit beeld geraakt bij beleggers. Waar ze in 2022 nog kon rekenen op veel weerstand vanuit de politiek, omdat ze hoge winsten boekten vanwege de hoge prijs van olie en gas, lees je hier nu niets meer over. Terwijl veel bedrijven in deze sector de afgelopen jaren hun balans op orde hebben gebracht, en nu juist zeer veel kapitaal teruggeven aan de aandeelhouders. 

Het is dan ook geen toeval dat we bij Value Jagers hier steeds meer kansen zien ontstaan. Dividend Value en Kannibalen publiceerden de afgelopen dagen nieuwe aandelentips uit de energiesector. Maar ook Inside Value, Turnarounds, Veilige Havens en (uiteraard) Scheepvaart hebben meerdere aandelen uit deze kansrijke sector in de selectielijst staan. 

Het is verstandig om blootstelling te hebben aan de energiesector. Deze aandelen kunnen in korte tijd voor aantrekkelijke rendementen zorgen. Zo boekte de Energy Select Sector ETF een rendement van +53,3% in 2021, gevolgd door +64,2% in 2022. Hiermee was het twee jaar op rij de best presterende sector uit de S&P 500. Na een slecht 2023 maakt de sector zich mogelijk op voor een sterke comeback in 2024. 

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.