Aandelen
Aandelen

Een perfecte belegging … volgens Benjamin Graham

Ronald 12 november 2022

Benjamin Graham was een zeer succesvol belegger, die de bijnaam ‘de vader van het waardebeleggen‘ kreeg. Bovendien is hij de leermeester van niemand minder dan Warren Buffett. Bijvoorbeeld over het vinden van koopwaardige aandelen, en een eenvoudige manier om de waarde hiervan te bepalen. Zoals onderstaand aandeel.

Graham schreef meerdere boeken over zijn beleggingsstrategie, waaronder het beroemde ‘De Intelligente Belegger’. Ondanks dat het boek inmiddels al meer dan 70 jaar oud is, bevat het vele tijdloze lessen.

Op dit moment vinden we een aandeel wat aan alle eisen van Graham voldoet in de selectielijst van het Income Value Rapport.

Dankzij de goede prestaties konden de analisten de fair value bij de laatste update zelfs fors verhogen.

Belangrijkste eisen volgens Benjamin Graham

Graham selecteerde grote en prominente bedrijven, die een constante groei combineren met een conservatieve balans.

Hij hechte veel waarde aan financiële stabiliteit, en daarom was een lange geschiedenis aan dividendbetalingen een van zijn belangrijkste graadmeters.

Samengevat waren volgens Graham drie punten belangrijk:

  • Geschiedenis van het dividend
  • ‘Voldoende’ winstgroei
  • Lage waardering

We geven per punt aan waarom de leermeester van Warren Buffett het aandeel uit het Income Value Rapport waarschijnlijk direct zou kopen.

Dividend

Het dividend, en vooral de geschiedenis hiervan, was volgens Graham een van de belangrijkste factoren.

Om Graham te citeren:
“Een van de meest overtuigende signalen van hoge kwaliteit is een geschiedenis van vele jaren aan constante dividendbetalingen. Een reeks van 20 jaar of meer is een grote plus.”

De laatste 20 jaar aan dividendbetalingen van het aandeel uit het Income Value Rapport:

Het is niet alleen een constante geschiedenis aan betalingen, maar zelfs een stevige groei van +10% per jaar. Waarbij het huidige dividendrendement al een aantrekkelijke +6,3% bedraagt.

Dividend: check!

Winstgroei

Graham had het over ‘voldoende’ winstgroei. Uitdrukkelijk geen ‘hoge’ of ‘snelle’ winstgroei. Wanneer de winst per aandeel over een periode van tien jaar met een derde steeg was hij tevreden.

Dit komt neer op een samengestelde groei van minimaal +2,9% per jaar.

De groei van de winst per aandeel van het aandeel uit het Income Value Rapport:

Zelfs met een dipje in 2020, wat we ze uiteraard wel kunnen vergeven, groeide dit bedrijf de winst per aandeel zeer constant over de afgelopen tien jaar.

Graham verlangt minimaal +2,9% per jaar, dit bedrijf groeit met +5,4% per jaar.

Winstgroei: check!

Waardering

Je krijgt natuurlijk niet de titel ‘de vader van het waardebeleggen’ door teveel te betalen voor aandelen. Graham was dus zeer kritisch op de waardering.

Hij ontwikkelde hiervoor een formule om de fair value van een aandeel te bepalen. Deze kreeg de naam ‘The Graham Number’. De berekening is als volgt:

Wanneer de analisten van het Income Value Rapport deze formule toepassen komen ze tot een fair value van $ 103 per aandeel. Dat is zelfs nog iets hoger dan de $ 98 per aandeel die ze zelf bepaalden als fair value.

De huidige koers… is $ 66 per aandeel. Dat biedt dus +56% opwaarts potentieel tot aan de fair value.

Waardering: check!

Beleggen als Graham

Het aandeel uit het Income Value Rapport scoort perfect op de belangrijkste graadmeters van Benjamin Graham.

  1. Het verhoogt al decennia vrijwel ieder jaar het dividend.
  2. De winst groeit stabiel en sneller dan vereist.
  3. Tot slot is het aandeel fors ondergewaardeerd op basis van ‘The Graham Number’.

Ook beleggen volgens de methode van ‘de vader van het waardebeleggen’?

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.