Aandelen
Aandelen

Vorige recessie ging dit aandeel x7 !

Ronald 2 november 2022

Het moet niet altijd kommer en kwel zijn als de economie slecht draait. Onze analisten hebben namelijk een spotgoedkoop bedrijf gevonden dat profiteert van slechte economische omstandigheden. Recessie = Goed nieuws! (voor dit bedrijf)

Het is namelijk een bedrijf dat kredietrisico’s beoordeeld via software.

Met andere woorden …

Hoe meer bedrijven er failliet gaan, hoe meer vraag naar de producten van deze softwareontwikkelaar!

Ook dat is een – interessante – manier om in te spelen op slechte economische omstandigheden.

Nu rentevoeten stijgen, banken minder vlot financiering verschaffen en consumenten op de rem gaan staan… mag er verwacht worden dat heel wat bedrijven op zijn minst in liquiditeitsproblemen zullen terecht komen.

Recessie-indicatoren van allerlei banken en experts kleuren immers bloedrood sinds enkele maanden.

Bedrijven moeten dus éxtra opletten wanneer ze producten verkopen. Bijvoorbeeld door een directe betaling te eisen, of met (verhoogde) voorschotten te werken.

Niet onbelangrijk in economisch uitdagende tijden.

De nieuwe Tech Value kooptip maakt software die het kredietrisico voorspelt van heel wat Amerikaanse ondernemingen.

Dankzij de kredietrisico-beoordeelsoftware weten bedrijven een stuk beter welke klanten met liquiditeitsproblemen kampen.

Hoe slechter de economie, hoe groter de vraag

Daar is bij grote bedrijven (met een heel portfolio aan klanten) in slechte tijden veel vraag naar. Zo kunnen ze meer gericht hun facturatiebeleid bijsturen.

Een cyclus die zich steeds weer herhaalt wanneer het economisch slecht(er) gaat.

In goede economische tijden is er niet zo veel vraag naar de producten, en duurt het erg lang om een potentiële klant te overtuigen.

Echter… tijdens de vorige liquiditeitscrisis, 2008, steeg de vraag naar de producten enorm.

Zoals u op bovenstaande grafiek kan zien, vertaalde zich dat in een aandeelkoers die ver-7-voudigde op 2 jaar tijd.

En dat was niet de eerste keer.

Ook tijdens het barsten van de internetbubbel eind vorige eeuw, de schuldencrisis van 2015-16 en bij het uitbarsten van de coronapandemie zag dit bedrijf zijn beurskoers fors stijgen.

Met een databank van meer dan 2 triljard dollar aan facturen, verdeeld over meer dan 1 miljoen ondernemingen, heeft dit bedrijf een zeer sterk softwarepakket waar bedrijven nu behoefte aan hebben.

Waardering

Daarnaast is het aandeel momenteel ook spotgoedkoop gewaardeerd:

  • 60% beurswaarde bestaat uit cash
  • Koers/winst: 12
  • EV/EBIT: 4

De Tech Value analisten zien vandaag 4 katalysatoren die de beurskoers de komende 1 à 2 jaar fors hoger kunnen duwen.

  • Sterke toename in vraag naar deze technologie volgend jaar
  • Potentieel succes van extra diensten
  • Hervatten van dividend
  • Nieuwe verkoopkanalen

Dit aandeel is dan ook met zijn contra-cyclische karakter een perfecte hedge voor de nakende economische malaise.

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.