Beleggen
Beleggen

Recessie? Koop deze aandelen …

Ronald 21 december 2022

2022 loopt stilaan op zijn einde. Dan beginnen beleggers vooruit te kijken naar 2023. Zeker na dit bijzonder moeilijk beursjaar happen beleggers naar adem. Ze willen immers niet opnieuw in de val van 2022 trappen. De consensus is dan ook dat 2023 op economisch vlak een recessie zal brengen en dat je dus nog altijd ver weg moet blijven van de aandelenmarkt. Of niet?

Kijken we naar deze grafiek met zoektermen ‘recessie’ in de Verenigde Staten dan zien we dat deze fors omhoog geschoten zijn, zeker in het midden van 2022.

Beleggers zijn dan ook constant bezig ‘To reces or not reces, that’s the question’.

Het doet beleggers twijfelen over hun huidige posities maar vooral ook over hun toekomstige posities.

Is dit wel een goed moment om te beleggen?

Het antwoord daarop is in feite kort en duidelijk:

JA!

De laatste 20 jaar zijn er volgens het Amerikaanse National Bureau of Economic Research in totaal 3 recessies geweest:

  • Maart 2001 – november 2001: na de dotcom-crisis
  • December 2007 – juni 2009: de Grote Financiële Crisis
  • Februari 2020 – April 2020: COVID

Maar recessies worden altijd ACHTERAF bevestigd.

Zo werd de recessie van de Grote Financiële Crisis bijvoorbeeld aangekondigd in december 2008 … een vol jaar nadat de recessie reeds begon.

Kijken we naar wat de S&P 500 in die periode heeft gedaan, dan zien we dat de grootste Amerikaanse beursindex tussen het begin van de recessie en de aankondiging van de recessie … +36% HOGER noteerde.

Eenzelfde verhaal zal u zien na de recessies van begin deze eeuw en na de COVID-crash.

Wie wacht op een recessie mist vaak de eerste spurt op de aandelenmarkt.

Vandaag is dus een goed tijdstip om te (beginnen) beleggen, zeker voor beleggers die een langere beleggingshorizon voor ogen houden.

Zoals het hoort.

‘Welke aandelen moet ik nu kopen?’

De goedkoopste natuurlijk.

In de Verenigde Staten is dat bijvoorbeeld:

  • S&P 500: 17,2 keer de winst
  • S&P 600: 13,7 keer de winst

Small cap aandelen zijn vandaag een pak goedkoper gewaardeerd dan large cap aandelen.

En er zijn nog belangrijke verschillen …

Kijken we naar value aandelen vs groeiaandelen, dan zien we dat het afgelopen jaar de waardering van groeiaandelen fors is teruggevallen naar aanvaardbare niveaus.

Maar de waardering van value aandelen is vandaag nog steeds spotgoedkoop.

Dat kadert weer perfect in ‘Het decennium van value aandelen’ dat wij voorspellen.

Met voorkeur naar small cap value aandelen.

Net dé expertise van Value Jagers.

✅ Aandelen Porsche met een korting van -60% [GRATIS Gids]

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.