Beurs
Beurs

Vier relevante beleggingsovertuigingen

Joeri 29 september 2023

Iedere belegger heeft zijn of haar eigen overtuigingen. Of, als we een minder vriendelijk woord gebruiken; vooroordelen. Het is goed om je eigen overtuigingen te kennen en deze in perspectief te plaatsen. Hier zijn vier van onze overtuigingen, die gevormd zijn na vele jaren beurservaring.

Het idee voor dit blog werd gevormd toen we een anekdote over Warren Buffett lazen. In een interview werd Jeff Bezos gevraagd naar het beste advies dat hij ooit kreeg van Warren Buffett. Dit was het antwoord op de vraag:

“Als uw beleggingsideeën zo simpel zijn, en u zo rijk bent, waarom doet dan niet iedereen wat u doet?”

Waarop Buffett simpelweg antwoordde:

“Omdat niemand langzaam rijk wil worden.”

Dat is een uitspraak om te onthouden, en een van de belangrijkste factoren waarom zoveel particuliere beleggers maar matige rendementen behalen. Het brengt ons ook bij onze eerste beleggingsovertuiging: 

Langzaam rijk is beter dan snel arm

Veel beleggers nemen veel te veel risico’s. Ze zien de beurs als een loterij. Hiermee krijgen ze hetzelfde rendement als bij de loterij: de kans is groot dat de investering verloren gaat. Terwijl de beurs juist het tegenovergestelde is. Met geduld kan iedereen het vermogen laten groeien.

Eenvoudig is beter dan complex

Ingewikkelde constructies klinken altijd interessanter. Dat betekent echter niet dat het ook goede beleggingen zijn. Op de beurs werken simpele ideeën vaak het beste. Hoe gecompliceerder een idee of thesis, hoe groter de kans dat er een fout in zit.

Het moment van aan- of verkopen is minder belangrijk dan de duur van aanhouden

Het exact timen van de markt is onmogelijk, maar ook zeker niet noodzakelijk voor een aantrekkelijk rendement. Koop sterke bedrijven tegen een aantrekkelijke waardering, en laat ze lang voor je werken. 

Hecht niet te veel waarde aan de mening van miljardairs

Soms worden zeer succesvolle beleggers, zoals Warren Buffett, absoluut verheerlijkt door beleggers. Ze volgen blind wat deze beleggers zeggen en doen, omdat ze succesvol zijn. Maar deze mensen kampen met totaal andere omstandigheden, doelstellingen en risicotoleranties. Leer van ze, maar kopieer ze niet. 

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.