Beleggen
Beleggen

Sector maakt zich op voor een recordjaar

Ronald 21 december 2023

Het jaar loopt op zijn einde, en dat betekent twee dingen voor onze analisten. Ze blikken terug op een succesvol beursjaar én ze kijken al eens vooruit naar volgend jaar. Er is een sector waarvan we veel verwachten in 2024: De bouwsector.

1. Tekort aan woningen

In de VS heerst een groot tekort aan woningen, al 15 jaar groeit het aantal huishoudens veel sneller dan het aantal woningen.

Het aantal te koop staande woningen bevindt zich rond het laagste niveau sinds de start van de metingen, zo’n 40 jaar geleden.

Een hoge vraag + een laag aanbod = hoge prijzen. Dit is het meest basale economische principe. Vervelend voor huizenkopers maar gunstig voor de verkopers van woningen.


Te koop staande huizen in de VS, in duizenden

2. Huizen in de VS worden ouder

Het gemiddelde huis in de VS is momenteel meer dan 40 jaar oud. Terwijl ze over het algemeen van hout gebouwd zijn, en dus een beperkte levensduur hebben.

Deze woningen vergen steeds meer (kostbaar) onderhoud, waardoor verhuizen een steeds interessante optie wordt.

De twee andere trends zijn concreet voor het hogere segment, waar de Kannibaal in actief is.

3. De millennials maken carrière

De millennials, een grote demografische groep, zijn inmiddels in de 30. Ze beginnen hiermee aan de meest lucratieve jaren van hun carrière.

Daarbij heeft (en wil) een aanzienlijk deel van deze groep geen kinderen, dit zijn de zogenoemde DINK’sDouble Income, NKids.

Deze groep heeft een behoorlijk budget, en laat woningen van deze Kannibaal op maat maken. Ze hebben namelijk interesse in woningen met een kantoor aan huis, omdat ze veel vanuit huis werken.

Deze groep heeft over het algemeen wel het inkomen, maar niet het vermogen om een huis te kopen. Daarom is de dalende hypotheekrente een enorme aanjager van de vraag vanuit deze groep.

De Amerikaanse hypotheekrente daalt snel

De huizenbouwer van Kannibalen ziet duidelijk de kansen in deze groep, en bouwt huizen die iets voordeliger zijn naar hun wensen.

Hierdoor daalt de gemiddelde verkoopprijs iets, terwijl het aantal verkochte woningen enorm stijgt. Het sterke managementteam laat dit echter niet ten koste gaan van de marges.

4. Babyboomers raken op leeftijd

De laatste trend is tevens een demografische trend: de Babyboomers. Deze groep bereikt nu de pensioengerechtigde leeftijd, en bevindt zich in de omgekeerde situatie van de millennials.

Ze hebben vooral veel vermogen, maar minder inkomsten. Dat vermogen zit voornamelijk in de bestaande woningen, die in deze groep vaak hypotheekvrij zijn.

Deze groep heeft daarmee vooral interesse in luxe appartementen, die ze kopen zonder dat ze een financiering nodig hebben.

Een ideale doelgroep om zaken mee te doen als verkoper, omdat geld vaak geen bezwaar is. Ze zijn bereid veel geld uit te geven voor hun perfecte appartement.

Nu al recordwinsten

Deze trends kregen in 2022 en 2023 vorm, en zullen hoogstwaarschijnlijk aan stoom winnen in 2024. Terwijl dit bedrijf de afgelopen jaren al diverse records brak.

Bijvoorbeeld op het gebied van de gecorrigeerde winst per aandeel. Deze lag in 2023 ruim drie keer zo hoog als in 2019.

Een grote aanjager van deze winstgroei is de constante daling van het aantal uitstaande aandelen.

Aantal uitstaande aandelen, in miljoenen

Dit bedrijf is namelijk een echte Kannibaal: ze beloont haar aandeelhouders door constant eigen aandelen in te kopen. Dit draagt bij aan de hoge groei van de cijfers per aandeel.

Het dempt daarbij ook het cyclische karakter van deze sector. In slechte tijden daalt de winst, en wordt het aandeel verkocht.

Hierdoor daalt de beurskoers, waardoor management zeer veel eigen aandelen in kan kopen aan een lage waardering.

In goede tijden zijn er vervolgens minder aandelen beschikbaar, en kan de koers enorm stijgen.

Een principe wat we de laatste maanden al zien, en waarvan de analisten van Kannibalen verwachten dat het volgend jaar aan kracht wint – gezien alle gunstige langetermijntrends.

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.