Beurs
Beurs

September: de slechtste beursmaand van het jaar

Joeri 10 september 2023

Historisch gezien is september de slechtste maand voor aandelen, maar recent zijn de rendementen positief. Toch zien we een aantal redenen waarom september 2023 in het rood kan eindigen. Dat is overigens helemaal niet erg.

Over de zeer lange termijn is september statistisch gezien veruit de slechtste beursmaand. Sinds 1928 boekt de S&P 500 in september gemiddeld een rendement van -1,5%. 

Enkel februari, mei en september hebben gemiddeld een negatief rendement, maar de mate van de daling valt bij september op. Dit is het zogenoemde ‘september-effect’. De meningen van de oorzaak van deze slechte beursmaand lopen uiteen. 

Zo denken sommigen dat het te maken heeft met winstnemingen van grote fondsbeheerders. Zij willen aan het einde van het kwartaal goede resultaten voorleggen aan hun klanten, en dat geeft verkoopdruk.

Anderen denken dat het te maken heeft met particuliere beleggers die aandelen verkopen om de kosten van het nieuwe schooljaar te dekken. 

Tot slot is het waarschijnlijk deels een ‘zelf vervullende voorspelling’. Beleggers verkopen in september omdat ze denken dat de beurs daalt in september. Het effect is dat de beurs inderdaad daalt in september. 

Toch geeft geen van deze redenen uitsluitsel, temeer omdat het rendement in september sinds 2014 positief is. 

September 2023

Deze maand zijn er een aantal concrete zorgen die voor een beursdaling kunnen zorgen. Bijvoorbeeld de aanhoudende problemen bij (Amerikaanse) kleinere banken. Sommigen van deze banken kwamen door de snel gestegen marktrente in de problemen.

Dat zagen we dit voorjaar, maar de problemen zijn nog niet opgelost. Dat zien we ook in een ander deel van de markt die gevoelig is voor de marktrente: vastgoedfondsen. De prijzen van commercieel vastgoed dalen, vooral van kantoor- en retailvastgoed.

Tot slot blijft de inflatie hoog, mede gedragen door de snel opgelopen olieprijs van de laatste maanden. Een nieuwe renteverhoging van de Centrale Bank kan de beurs lager zetten. 

Het voorspellen van kortetermijnbewegingen op de beurs is in onze ogen echter onmogelijk. We weten dus ook niet of september een goede of slechte maand wordt.

Wat we wel weten is dat beleggers die aandelen van sterke bedrijven kopen op de lange termijn prima rendementen boeken. Wanneer ze deze aandelen onder de intrinsieke waarde kopen wordt dit effect enorm versterkt. In dat opzicht verwelkomen we iedere beursdaling.

Disclaimer

Dit artikel is een commerciële uiting en vormt geen beleggingsadvies. Het is ook geen gepersonaliseerde aanbeveling. Het bevat algemene informatie op basis waarvan u (op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening en risico) beslissingen kunt nemen. Value Jagers raadt u aan om zelf advies in te winnen bij derden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw beleggingsbeslissing(en).

Aan dit artikel en de inhoud ervan kunnen ook geen rechten worden ontleend. Dit artikel is gebaseerd op aannames en vormt geen enkele garantie voor een bepaalde ontwikkeling of resultaat. Value Jagers is nooit aansprakelijk voor gebruik van dit artikel.

Beleggen brengt grote risico’s en kosten met zich mee. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In zijn algemeenheid wijst Value Jagers erop dat het niet verstandig is om te beleggen met geld wat u nodig heeft om te kunnen voorzien in uw dagelijkse voorzieningen. In het verleden behaalde resultaten bieden voorts geen garantie voor de toekomst.

Value Jagers is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van deze teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden worden geplaatst in dit artikel. Evenmin is Value Jagers verantwoordelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van dit artikel via internet verzonden worden.